'Nu, na een lange nacht van tellen is het duidelijk dat wij in genoeg staten winnen om de 270 stemmen in het Electoral College te bereiken die nodig zijn om het presidentschap te winnen', zei de vroegere adjunct van Barack Obama vanuit zijn thuisstaat Delaware.

De 77-jarige Biden benadrukte daarbij dat hij de zege nog niet officieel wil opeisen. Maar zijn team denkt dat hij de stembusslag heeft gewonnen. 'Wij denken dat wij na de telling de winnaar zullen zijn.'

Biden insisteerde dat 'elke stem dient geteld' en dat 'niemand gewoonweg een overwinning naar zich toe kan trekken door verklaringen af te leggen'.

De Democraat zei ook dat Amerika de diepe verdeeldheid moet overwinnen. 'Om vooruitgang te boeken moeten wij ophouden onze tegenstrevers als vijanden te behandelen', aldus Biden.

Hij voegde eraan toe als Democraat campagne te hebben gevoerd. 'Maar ik zal als een president regeren', 'het presidentschap is een ambt dat de natie vertegenwoordigt.'

'Nu, na een lange nacht van tellen is het duidelijk dat wij in genoeg staten winnen om de 270 stemmen in het Electoral College te bereiken die nodig zijn om het presidentschap te winnen', zei de vroegere adjunct van Barack Obama vanuit zijn thuisstaat Delaware.De 77-jarige Biden benadrukte daarbij dat hij de zege nog niet officieel wil opeisen. Maar zijn team denkt dat hij de stembusslag heeft gewonnen. 'Wij denken dat wij na de telling de winnaar zullen zijn.'Biden insisteerde dat 'elke stem dient geteld' en dat 'niemand gewoonweg een overwinning naar zich toe kan trekken door verklaringen af te leggen'.De Democraat zei ook dat Amerika de diepe verdeeldheid moet overwinnen. 'Om vooruitgang te boeken moeten wij ophouden onze tegenstrevers als vijanden te behandelen', aldus Biden.Hij voegde eraan toe als Democraat campagne te hebben gevoerd. 'Maar ik zal als een president regeren', 'het presidentschap is een ambt dat de natie vertegenwoordigt.'