De internationaal gelauwerde expert in rechts-populisme Cas Mudde (ex-Universiteit Antwerpen, nu Universiteit van Georgia) wil via fundraising geld ophalen om een centrum op te richten dat democratie en extremisme zal onderzoeken. Want daar is nood aan, beseft de Nederlander - een beetje tot zijn eigen verrassing: 'Ik doe al 25 jaar onderzoek naar radicaal rechts en de bedreiging van de liberale democratie. Even lang heb ik gezegd: mensen maken zich te veel zorgen. Maar de afgelopen jaren is die liberale democratie in de verdrukking geraakt. Rechtstreeks door de opkomst van radicaal-rechts en het jihadistisch terrorisme. En onrechtstreeks, door het counter-terrorisme. Kij...

De internationaal gelauwerde expert in rechts-populisme Cas Mudde (ex-Universiteit Antwerpen, nu Universiteit van Georgia) wil via fundraising geld ophalen om een centrum op te richten dat democratie en extremisme zal onderzoeken. Want daar is nood aan, beseft de Nederlander - een beetje tot zijn eigen verrassing: 'Ik doe al 25 jaar onderzoek naar radicaal rechts en de bedreiging van de liberale democratie. Even lang heb ik gezegd: mensen maken zich te veel zorgen. Maar de afgelopen jaren is die liberale democratie in de verdrukking geraakt. Rechtstreeks door de opkomst van radicaal-rechts en het jihadistisch terrorisme. En onrechtstreeks, door het counter-terrorisme. Kijk naar Frankrijk: dat land leeft al meer dan een jaar onder de noodtoestand.'Mudde ziet ondanks de groeiende relevantie van het fenomeen - met als orgelpunt de verkiezing van Donald Trump tot president van de Verenigde Staten - dat er weinig onderzoek naar wordt gedaan of kennis over is. 'Er zijn erg veel boeken over radicaal-rechts en jihadisme, maar niet naar de bedreiging van de liberale democratie en hoe daarop moet gereageerd worden.' Vooral in de VS ziet Mudde blinde vlekken. 'De politieke wetenschappen hier zijn blind aan het rechteroog, zeg ik wel eens. De neo-conservatieven, de Tea Party of Donald Trump: geen van die fenomenen hebben ze zien aankomen. Of neem de sovereign citizens, een los verband van duizenden Amerikanen die geen politieke autoriteit aanvaarden boven het lokale niveau. Zij plegen het gros van het politieke geweld in de VS, worden door de politie gezien als hun grootste bedreiging en toch bestaat er bijna geen onderzoek naar.'Hoe komt dat? 'De politieke wetenschappen zijn nogal in zichzelf gekeerd,' meent Mudde. 'Dat volgt uit de professionalisering van hun werk: de nadruk is op kwantitatief onderzoek en statistiek gaan liggen. Daarover communiceren met journalisten, politici of NGO's is erg moeilijk.' Die communicatiekloof wil Mudde overbruggen met zijn Center for Analysis of Democracy and Extremism. 'We moeten academici leren om hun werk te vertalen naar politici, journalisten en mensen uit het veld. Met het centrum wil ik dat doen, naast nieuw academisch onderzoek stimuleren en als aanspreekpunt over het thema fungeren.'Dat zal geld kosten. Veel geld. om het centrum tien jaar 'goed draaiende' te houden, heeft hij 6,5 miljoen dollar nodig. 'De opstartkosten zijn zo groot, dat je minstens op een termijn van tien jaar moet denken. Met dat geld willen we dan onder meer onderzoeksbeurzen uitschrijven voor (post)doctoraten en congressen organiseren.' Het centrum zal wellicht gedijen in de schoot van de Universiteit van Georgia, waaraan hij verbonden is, en samenwerking zoeken met andere instituten. Niet toevallig op Martin Luther King-dag en in de week van de inauguratie van Trump, lanceerde hij zijn fundraising om het centrum te financieren. Met zijn oproep, die hij via de sociale media verspreidt, hoopt hij de mecenassen en filantropen te bereiken die in de VS traditioneel denktanks financieren. 'Je kunt die mensen niet gewoon e-mailen met de vriendelijke vraag: "Hebt u geen 6,5 miljoen euro te veel?" Misschien ben ik via een van mijn volgers maar één connectie van zo'n welgesteld iemand verwijderd.'