De Belgische ontwikkelingssamenwerking moet meer aandacht hebben voor gendergelijkheid en vrouwenrechten. Dat staat in de strategienota over de problematiek die bevoegd minister Alexander De Croo (Open VLD) aan de vooravond van Wereldvrouwendag goedkeurt.

De Croo zet vier prioriteiten voorop: onderwijs en besluitvorming, seksuele en reproductieve gezondheid en rechten, voedselveiligheid en economisch empowerment en de strijd tegen seksueel geweld.

Economische motor

"In te veel landen staan de rechten van vrouwen en meisjes onder druk, ook in partnerlanden van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking", onderstreept De Croo. "Onze ontwikkelingsinspanningen kunnen enkel maar slagen als we de strijden voor gelijke rechten tussen mannen en vrouwen opvoeren. Vrouwen leveren een buitengewone bijdrage aan ontwikkeling."

Vrouwen zijn vaak de belangrijkste economische motor in hun gezin en hun gemeenschap, aldus de minister. Om te maken dat ze in het economische, sociale en politieke leven een actieve plaats kunnen opeisen, is onderwijs van cruciaal belang, luidt het onder meer.

Concreet spoort de Belgische ontwikkelingssamenwerking haar partnerlanden en humanitaire partners aan om actief aandacht te hebben voor zaken als gendergelijkheid en de problematiek van seksueel geweld. Het genderaspect wordt ook opgenomen bij de beoordeling van de niet-gouvernementele partners, leert het actieplan dat bij de strategische nota hoort. (Belga/AVE)

De Belgische ontwikkelingssamenwerking moet meer aandacht hebben voor gendergelijkheid en vrouwenrechten. Dat staat in de strategienota over de problematiek die bevoegd minister Alexander De Croo (Open VLD) aan de vooravond van Wereldvrouwendag goedkeurt.De Croo zet vier prioriteiten voorop: onderwijs en besluitvorming, seksuele en reproductieve gezondheid en rechten, voedselveiligheid en economisch empowerment en de strijd tegen seksueel geweld."In te veel landen staan de rechten van vrouwen en meisjes onder druk, ook in partnerlanden van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking", onderstreept De Croo. "Onze ontwikkelingsinspanningen kunnen enkel maar slagen als we de strijden voor gelijke rechten tussen mannen en vrouwen opvoeren. Vrouwen leveren een buitengewone bijdrage aan ontwikkeling."Vrouwen zijn vaak de belangrijkste economische motor in hun gezin en hun gemeenschap, aldus de minister. Om te maken dat ze in het economische, sociale en politieke leven een actieve plaats kunnen opeisen, is onderwijs van cruciaal belang, luidt het onder meer.Concreet spoort de Belgische ontwikkelingssamenwerking haar partnerlanden en humanitaire partners aan om actief aandacht te hebben voor zaken als gendergelijkheid en de problematiek van seksueel geweld. Het genderaspect wordt ook opgenomen bij de beoordeling van de niet-gouvernementele partners, leert het actieplan dat bij de strategische nota hoort. (Belga/AVE)