Fragment uit het proces verbaal van de Belgische militaire politie in Kunduz:

VASTSTELLINGEN Bij onze aankomst ter plaatse omstreeks 0320 uur stellen wij vast wat volgt:

a. Majoor Fabian DARAS ligt op zijn buik op de grond en wordt in bedwang gehouden door drie Duitse militairen.

b. Majoor DARAS is weerspannig en verzet zich tegen de houdgreep. Hij is agressief en roept naar iedereen in de buurt, "Je vais tous vous tuer. Je veux mon GP et je vais vous tuer. Sale connards d'Allemands".

c. Wanneer wij Majoor DARAS vragen te kalmeren, zegt hij ons "Lache moi ou je vais te tuer, salopard de MP".

d. Majoor DARAS is ontwapend, zijn GP wordt ons overgedragen door Duitse militairen. Het wapen is niet geladen.

e. Wanneer nadat wij uit voorzorg Majoor DARAS handboeien hebben omgedaan, wij hem rechtop zetten, stellen wij vast dat hij onder invloed is van alcoholische dranken (vaststelling van algemene dronkenschap: zie bijlage G).

f. Wanneer wij Majoor DARAS afzonderen van de rest blijft hij agressief en doodsbedreigingen uiten tegen ons en de Duitse militairen.

g. Wanneer wij Majoor DARAS naar het bureau MP brengen om naar de juiste omstandigheden te vragen, krijgen wij geen zinnig antwoord. Hij weigert alle medewerking.

De feiten dateren van de nacht van 12 op 13 mei. Majoor Daras gooide in dronken toestand een wijnfles naar een Duitse militaire. Hij gaf een vuistslag aan een andere Duitse militair die tussen kwam. Het handgemeen ontaarde in een scheldpartij en de majoor Daras bedreigde een vijftal Duitse militairen met de dood. Dat blijkt uit het proces verbaal van de Belgische militaire politie ter plaatse dat Knack kon inkijken.

Pistool
De majoor dreigde er eerst mee zijn mes te gebruiken en wilde tenslotte zijn pistool trekken. De Duitse militairen hebben tijdig kunnen ingrijpen en hebben hem kunnen overmeesteren en zijn pistool afpakken. De militaire politie die de majoor oppakte werd ook uitgescholden en met de dood bedreigd.

Vergeten oorlog
Kamerlid Theo Francken (N-VA) ondervraagt donderdag in de kamer minister van Defensie Pieter De Crem over het incident.

"Afghanistan is precies een vergeten oorlog aan het worden," zegt Francken. "In Kunduz gaat het er nochtans erg heet aan toe. Sommige van onze jongens en meisjes zijn al voor de 5de keer in Afghanistan. De fysische en psychische druk zijn enorm en worden onderschat. Drank ,drugs en geweld zouden schering en inslag zijn in Kunduz en niemand treedt op. Er is nood aan meer psychologische begeleiding tijdens en decompressie na de opdracht." (EE)

Fragment uit het proces verbaal van de Belgische militaire politie in Kunduz:

Volgens de verklaring van betrokkenen zouden de feiten als volgt gebeurd zijn:
- Omstreeks 0300 uur gaat Majoor DARAS de TALI BAR binnen. Hij ziet Oberfeldwebel (OFw) Verona KETTNER (Duitse militair) staan met een fles wijn in de hand. Majoor DARAS vraagt of hij van de wijn mag hebben. OFw KETTNER weigert waarop Majoor DARAS kwaad wordt. OFw KETTNER verlaat de TALI BAR en Majoor DARAS smijt een lege fles achter haar aan.

- Hauptfeldwebel (HFw) JUNG, een Duitse militair, ziet dit alles gebeuren en roept Majoor DARAS tot de orde. Majoor DARAS wordt agressief en geeft HFw JUNG een vuistslag in de hals. HFw JUNG heeft Majoor DARAS een oorveeg terug.

- Majoor DARAS gooit verwijten naar het hoofd van de Duitsers en dreigt ermee zijn mes te gebruiken om hen neer te steken.

- De situatie escaleert en Majoor DARAS dreigt er nu mee zijn pistool GP te gebruiken.

- Wanneer Duitse militairen zien dat Majoor DARAS zijn GP vast neemt met de intentie om het te degaineren, overmeesteren zij hem en gooien hem op de grond. Ze ontwapenen Majoor DARAS en houden hem in bedwang.

De feiten dateren van de nacht van 12 op 13 mei. Majoor Daras gooide in dronken toestand een wijnfles naar een Duitse militaire. Hij gaf een vuistslag aan een andere Duitse militair die tussen kwam. Het handgemeen ontaarde in een scheldpartij en de majoor Daras bedreigde een vijftal Duitse militairen met de dood. Dat blijkt uit het proces verbaal van de Belgische militaire politie ter plaatse dat Knack kon inkijken.Pistool De majoor dreigde er eerst mee zijn mes te gebruiken en wilde tenslotte zijn pistool trekken. De Duitse militairen hebben tijdig kunnen ingrijpen en hebben hem kunnen overmeesteren en zijn pistool afpakken. De militaire politie die de majoor oppakte werd ook uitgescholden en met de dood bedreigd. Vergeten oorlog Kamerlid Theo Francken (N-VA) ondervraagt donderdag in de kamer minister van Defensie Pieter De Crem over het incident. "Afghanistan is precies een vergeten oorlog aan het worden," zegt Francken. "In Kunduz gaat het er nochtans erg heet aan toe. Sommige van onze jongens en meisjes zijn al voor de 5de keer in Afghanistan. De fysische en psychische druk zijn enorm en worden onderschat. Drank ,drugs en geweld zouden schering en inslag zijn in Kunduz en niemand treedt op. Er is nood aan meer psychologische begeleiding tijdens en decompressie na de opdracht." (EE)