De cijfers van NAVO geven een raming weer van het budget dat de 29 lidstaten in 2018 aan defensie zullen besteden. Volgens de organisatie zal het voor België gaan om een bedrag van 4,2 miljard euro. Dat is net iets meer dan de 4,0 miljard euro voorzien voor 2017.

Achteraan

Uitgedrukt in verhouding tot het bbp gaat het om een stijging van 0,91 naar 0,93 procent. Daarmee blijft België wel een van de NAVO-lidstaten met het meest beperkte defensiebudget.

België staat ex aequo moet Spanje, enkel Luxemburg (0,55 procent) geeft nog minder uit.

Evolutie

Tijdens een NAVO-top in Wales in 2014 hadden de NAVO-lidstaten zich ertoe geëngageerd om de besparingen op defensie te stoppen en het budget tegen 2024 naar 2,0 procent van het bbp te brengen. Vooral de VS dringen er nu op aan dat alle lidstaten van het bondgenootschap een 'eerlijke bijdrage' leveren.

Premier Charles Michel (MR) had vorige week aan de leden van de commissies Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging nog aangegeven dat het de bedoeling is om België te laten evolueren naar het gemiddelde van de niet-nucleaire EU-lidstaten die deel uitmaken van de NAVO (1,3 procent).

De cijfers van NAVO geven een raming weer van het budget dat de 29 lidstaten in 2018 aan defensie zullen besteden. Volgens de organisatie zal het voor België gaan om een bedrag van 4,2 miljard euro. Dat is net iets meer dan de 4,0 miljard euro voorzien voor 2017. Uitgedrukt in verhouding tot het bbp gaat het om een stijging van 0,91 naar 0,93 procent. Daarmee blijft België wel een van de NAVO-lidstaten met het meest beperkte defensiebudget. België staat ex aequo moet Spanje, enkel Luxemburg (0,55 procent) geeft nog minder uit. Tijdens een NAVO-top in Wales in 2014 hadden de NAVO-lidstaten zich ertoe geëngageerd om de besparingen op defensie te stoppen en het budget tegen 2024 naar 2,0 procent van het bbp te brengen. Vooral de VS dringen er nu op aan dat alle lidstaten van het bondgenootschap een 'eerlijke bijdrage' leveren. Premier Charles Michel (MR) had vorige week aan de leden van de commissies Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging nog aangegeven dat het de bedoeling is om België te laten evolueren naar het gemiddelde van de niet-nucleaire EU-lidstaten die deel uitmaken van de NAVO (1,3 procent).