De Belgische ontwerpbegroting voor 2014 voldoet volgens de Europese Commissie aan de normen van het stabiliteits- en groeipact, die de EU voorschrijft aan de landen van de eurozone. België krijgt wel kritiek omdat de begroting te weinig structurele ingrepen bevat.

Buurlanden als Frankrijk, Nederland en vooral Duitsland kunnen bovendien een beter rapport voorleggen. Vier van de zeventien eurolanden werden niet beoordeeld omdat ze een steunprogramma volgen van het Internationaal Monetair Fonds en de Europese Unie.

Bekijk hier de begrotingsoordelen per EU-lidstaat.

De Belgische ontwerpbegroting voor 2014 voldoet volgens de Europese Commissie aan de normen van het stabiliteits- en groeipact, die de EU voorschrijft aan de landen van de eurozone. België krijgt wel kritiek omdat de begroting te weinig structurele ingrepen bevat. Buurlanden als Frankrijk, Nederland en vooral Duitsland kunnen bovendien een beter rapport voorleggen. Vier van de zeventien eurolanden werden niet beoordeeld omdat ze een steunprogramma volgen van het Internationaal Monetair Fonds en de Europese Unie.Bekijk hier de begrotingsoordelen per EU-lidstaat.