Het rapport Doing Business with the Occupationvan onderzoeksbureau Profundo in opdracht van 11.11.11 toont hoe tientallen Europese bedrijven en banken economische en financiële relaties onderhouden met de nederzettingenindustrie. Onder het internationale recht vallen de Israëlische nederzettingen onder de categorie van oorlogsmisdaden en maken sociaaleconomische ontwikkeling in bezet Palestijns gebied onmogelijk.
...