België tikt China opnieuw op de vingers over mensenrechten

Pro-democratiebetogers komen op straat tegen de verkiezing van de nieuwe Chef Executive van Hongkong op 8 mei 2022. © Reuters

De Kamer blijft mensenrechtenschendingen door China veroordelen. Donderdag heeft de plenaire Kamer het licht op groen gezet voor een resolutie naar aanleiding van de situatie in Hongkong. Vlaams Belang en PVDA onthielden zich, om verschillende redenen.

Het oorspronkelijke voorstel kwam van de Ecolo-Groen-fractie en dateert al van september 2020. De tekst kwam toen tot stand na het opleggen van de zogenaamde nationale veiligheidswet door China in de speciale bestuurlijke regio Hongkong vanaf 1 juli 2020.

Het geamendeerde voorstel dat donderdag groen licht kreeg, vraagt de regering aan te dringen op de onmiddellijke beëindiging van mensenrechtenschendingen in Hongkong.

Ook moet ze binnen Europa gerichte sancties ondersteunen tegen personen en entiteiten in Hongkong en China, wegens de ernstige schendingen van de mensenrechten en het internationaal recht.

Bovendien vraagt het parlement aan de regering in kaart te brengen welke kritieke infrastructuur producten van het Chinese Dahau of Hikvision gebruiken en de nodige maatregelen te nemen ter bescherming van de privacy van de burgers en de nationale veiligheid. De regering moet ook nagaan hoe onze strategische autonomie en economische en technologische afhankelijkheid van China kan worden verminderd.

Tot slot moet de regering zo spoedig mogelijk in een screeningmechanisme voor buitenlandse investeringen in strategische sectoren voorzien én bijzondere aandacht besteden aan het voorkomen van schadelijke inmenging vanuit Peking in het functioneren van de Belgische democratie en de vrijheden en rechten van de Belgische burgers.

Een resolutie tegen China ligt gevoelig. Het federale parlement keurde eerder al een resolutie goed over het ‘risico op genocide’ tegen de Oeigoeren, waardoor Ecolo-Kamerlid Samuel Cogolati op een Chinese zwarte lijst kwam te staan. Ditmaal ontving Commissievoorzitster Els Van Hoof (CD&V) een brief van de Chinese ambassadeur waarin die zijn bezorgdheid uitte en aangaf dat het een om een interne Chinese aangelegenheid gaat.

PVDA onthield zich bij de stemming, net als bij de eerdere resolutie over de Oeigoeren. Volgens Steven De Vuyst gelden immers twee maten en twee gewichten, omdat andere schendingen elders ter wereld niet worden gesanctioneerd. De communistische partij verwijst daarbij wel vaker naar het conflict tussen Israël en Palestina.

Wouter De Vriendt (Groen) verweet PVDA ongeloofwaardig te zijn. “Jullie krijgen een veroordeling van China en Rusland niet over de lippen”, laakte de groene fractieleider. “Julie sleuren de hele wereld erbij om de vis te verdrinken”, vulde Georges Dallemagne (Les Engagés) aan.

Vlaams Belang onthield zich ook, omdat de tekst te fel zou zijn afgezwakt.

Partner Content