De connectie tussen radicaliserende soennitische moslims is Frans. De oorzaak van deze radicalisering moet gezocht worden in de Franse politieke cultuur. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Amerikaanse Brookings Insititute. De onderzoekers baseren zich op cijfers die zouden aantonen dat van de vijf belangrijkste broeihaarden van jihadisme er vier Frans als taal hebben. Ze noemen de landen niet, maar ik vermoed dat het gaat om Tunesië, Marokko, Frankrijk en België. België wordt expliciet genoemd omdat het procentueel meer Syriëgangers heeft dan Saudi-Arabië.
...