Sinds 2002 vraagt het Amerikaanse onderzoeksbureau Pew Research wereldburgers naar hun mening over de Verenigde Staten en hun zittende president. Ook dit jaar ging Pew te rade bij mensen in dertien landen, waaronder België, Frankrijk en Duitsland.
...

Sinds 2002 vraagt het Amerikaanse onderzoeksbureau Pew Research wereldburgers naar hun mening over de Verenigde Staten en hun zittende president. Ook dit jaar ging Pew te rade bij mensen in dertien landen, waaronder België, Frankrijk en Duitsland. Het imago van de Verenigde Staten ging er al op achteruit sinds de verkiezing van Donald Trump. Maar het voorbije jaar zijn de meningen in belangrijke partnerlanden van de VS naar een absoluut dieptepunt gezakt. Nog nooit zijn we zo laatdunkend geweest over Amerika. Slechts 26 procent van de Duitsers heeft een positief beeld van de VS. Van de Fransen is slechts 31 procent Amerika gunstig gestemd, wat overeenkomt met de erbarmelijke cijfers van 2003, toen spanningen tussen beide landen hoog opliepen door onenigheid over de Irakoorlog. Belgen meest kritisch over Trump Een en ander heeft te maken met de respons van de VS en president Trump op de uitbraak van het coronavirus. Gemiddeld vindt slechts 15 procent van de meer dan 13.000 bevraagden dat het land de coronapandemie goed heeft aangepakt. Een meerderheid zegt daarentegen dat de Europese Unie en de Wereldgezondheidsorganisatie het er goed vanaf brachten. De meeste landen krijgen van hun burgers wél een positieve score (met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk). Slechts 11 procent van de bevraagde Belgen geeft de Amerikaanse coronarespons goede punten, terwijl 61 procent van hen zegt dat België het goed deed de voorbije maanden.Het internationale aanzien van president Donald Trump is de voorbije vier jaar onveranderd slecht geweest, die trend houdt stand. Van de 13 bevraagde nationaliteiten zijn Belgen het meest kritisch: slechts 9 procent zegt dat ze erop vertrouwen dat Trump het goed voorheeft met de wereld. Japanners blijken dan weer het meest positief, al weet Trump slechts een op vier van hen te overtuigen. Onder aanhangers van uiterst-rechtse politieke partijen in Europa geniet Trump meer steun. Zo vindt 24 procent van de Vlaams Belangers dat Trump het goed doet, aldus Pew. Sentimenten jegens Amerika verschillen naargelang de politieke overtuigingen van de bevraagden. Ook mannen zijn doorgaans positiever over Amerika dan vrouwen, stelde Pew vast. Betere score voor Xi en PoetinPew Research belde met 13.273 mensen in België, Frankrijk, Canada, Denemarken, Duitsland, Italië, Nederland, Spanje, Zweden, Japan, Australië, het Verenigd Koninkrijk en Zuid-Korea. De organisatie peilde niet naar reacties op de dood van Afro-Amerikaan George Floyd en de daarop volgende betogingen, maar bericht wel dat steeds meer mensen zeggen dat de VS individuele vrijheden met de voeten treden. Die trend gaat terug tot 2013, toen klokkenluider Edward Snowden grootschalige digitale spionage blootlegde bij inlichtingendienst NSA. Meningen over de VS verschuiven doorgaans hand in hand met het vertrouwen jegens de zittende president. Trumps Democratische voorganger Barack Obama deed het veel beter in de internationale opiniepeilingen van Pew. Maar Donald Trump moet zelfs Xi Jinping en Vladimir Poetin, presidenten van respectievelijk China en Rusland, laten voorgaan in de meest recente populariteitsscores. Gemiddeld staat 83 procent van de bevraagde burgers wantrouwig tegenover Trump. Xi en Poetin eindigen op 78 en 73 procent, respectievelijk. Ten slotte worden de VS niet langer aanzien als de grootste economische wereldmacht: slechts 34 procent van de bevraagden is de mening toegedaan dat Amerika nog steeds de lakens uitdeelt. China heeft het land van de troon gestoten, zegt 48 procent.