'New Meadowlands', zo heet het winnende project, moet het moerasachtige gebied aan de Hudsonrivier vlak tegenover de stad New York klimaatbestendig maken. Op een vijftig vierkante kilometer grote lap grond komt daar een netwerk van dijken, natuurgebied, waterpartijen, woonwijken en bedrijfsterrein dat tegelijk een toekomstige stormvloed moet indammen en het vandaag nogal mistroostige gebied in de periferie van de metropool openen voor meer economische bedrijvigheid.

D'Hooghe, de directeur van het Center for Advanced Urbanism (CAU) aan het vermaarde Massachusetts Institute of Technology (MIT), werkte voor het project samen met de Nederlandse bureaus ZUS en De Urbanisten. De Amerikaanse minister van Wonen en Stadsontwikkeling Shaun Donovan kondigt aan dat er alvast 150 miljoen dollar (110 miljoen euro) wordt vrijgemaakt voor de bouw van de eerste fase van het project.

Moeras

Als de Meadowlands ergens om bekend zijn, dan is het wel dat er een aantal bekende sportarena's liggen, zoals MetLife Stadium, waar zowel de New York Giants als de New York Jets American football spelen. Sportcommentatoren noemen het gebied smalend 'The Swamp' en dat is ook precies wat het is: een moeras.

Dat komt omdat de Meadowlands in een laaggelegen bassin liggen tussen de kliffen aan de oever van de Hudson en het hoger gelegen binnenland van New Jersey. Gevolg: toen orkaan Sandy in 2012 de stormvloed opstuwde die een flink deel van Manhattan blank zette, kwamen ook de Meadowlands helemaal onder water te staan.

Samen met het plan van D'Hooghe werden er nog vijf andere projecten uitgekozen in en om New York City. Die moeten de stad en de regio weerbaarder maken tegen een opwarmende wereld een een stijgende zeespiegel. Sinds orkaan Sandy is duidelijk dat dat de komende decennia en zelfs eeuwen een nijpend probleem wordt voor de grootste metropool van de VS. Vandaar dat de pot van meer dan een miljard dollar die nu wordt vrijgegeven wellicht maar een begin is.

Risico minimaliseren

D'Hooghe en zijn team willen vermijden dat de Meadowlands bij de volgende orkaan nog eens ongecontroleerd blank komen te staan. Daarom hebben ze de hele inrichting van het gebied hertekend. Het centrale deel van de Meadowland wordt een park met fikse waterpartijen. Dat moet een ecologische functie vervullen, maar ook een plek worden waar mensen aan recreatie kunnen doen en een buffer voor overtollig water.

Daar omheen komt een gordel van dijken die toekomstige stormvloeden moet indammen. De industrie in het gebied, die nu kriskras verspreid ligt, wordt teruggetrokken en geconcentreerd achter die dijken. Daar zouden ook een hoop mensen kunnen wonen, met directe toegang tot het uitgestrekte parkgebied.

Zo hopen de Belgen en Nederlanders "het risico te minimaliseren en de welvaart en levenskwaliteit van de mensen in de regio te maximaliseren", stellen ze. Voor D'Hooghe (41) is het overigens de eerste keer dat hij een buitenlands, publiek concours van dit gewicht wint.

'New Meadowlands', zo heet het winnende project, moet het moerasachtige gebied aan de Hudsonrivier vlak tegenover de stad New York klimaatbestendig maken. Op een vijftig vierkante kilometer grote lap grond komt daar een netwerk van dijken, natuurgebied, waterpartijen, woonwijken en bedrijfsterrein dat tegelijk een toekomstige stormvloed moet indammen en het vandaag nogal mistroostige gebied in de periferie van de metropool openen voor meer economische bedrijvigheid. D'Hooghe, de directeur van het Center for Advanced Urbanism (CAU) aan het vermaarde Massachusetts Institute of Technology (MIT), werkte voor het project samen met de Nederlandse bureaus ZUS en De Urbanisten. De Amerikaanse minister van Wonen en Stadsontwikkeling Shaun Donovan kondigt aan dat er alvast 150 miljoen dollar (110 miljoen euro) wordt vrijgemaakt voor de bouw van de eerste fase van het project.Als de Meadowlands ergens om bekend zijn, dan is het wel dat er een aantal bekende sportarena's liggen, zoals MetLife Stadium, waar zowel de New York Giants als de New York Jets American football spelen. Sportcommentatoren noemen het gebied smalend 'The Swamp' en dat is ook precies wat het is: een moeras.Dat komt omdat de Meadowlands in een laaggelegen bassin liggen tussen de kliffen aan de oever van de Hudson en het hoger gelegen binnenland van New Jersey. Gevolg: toen orkaan Sandy in 2012 de stormvloed opstuwde die een flink deel van Manhattan blank zette, kwamen ook de Meadowlands helemaal onder water te staan.Samen met het plan van D'Hooghe werden er nog vijf andere projecten uitgekozen in en om New York City. Die moeten de stad en de regio weerbaarder maken tegen een opwarmende wereld een een stijgende zeespiegel. Sinds orkaan Sandy is duidelijk dat dat de komende decennia en zelfs eeuwen een nijpend probleem wordt voor de grootste metropool van de VS. Vandaar dat de pot van meer dan een miljard dollar die nu wordt vrijgegeven wellicht maar een begin is.D'Hooghe en zijn team willen vermijden dat de Meadowlands bij de volgende orkaan nog eens ongecontroleerd blank komen te staan. Daarom hebben ze de hele inrichting van het gebied hertekend. Het centrale deel van de Meadowland wordt een park met fikse waterpartijen. Dat moet een ecologische functie vervullen, maar ook een plek worden waar mensen aan recreatie kunnen doen en een buffer voor overtollig water. Daar omheen komt een gordel van dijken die toekomstige stormvloeden moet indammen. De industrie in het gebied, die nu kriskras verspreid ligt, wordt teruggetrokken en geconcentreerd achter die dijken. Daar zouden ook een hoop mensen kunnen wonen, met directe toegang tot het uitgestrekte parkgebied.Zo hopen de Belgen en Nederlanders "het risico te minimaliseren en de welvaart en levenskwaliteit van de mensen in de regio te maximaliseren", stellen ze. Voor D'Hooghe (41) is het overigens de eerste keer dat hij een buitenlands, publiek concours van dit gewicht wint.