Somalië heeft in 2014 een recordaantal stuks vee geëxporteerd naar de Golfstaten, dankzij aanzienlijke investeringen van de Europese Unie en Groot-Brittannië in ziektepreventie. De veesector is de pijler van de economie in het land.

Het gaat om het hoogste aantal in twintig jaar, meldt de VN-Voedsel- en Landbouworganisatie op basis van nieuwe cijfers. De Somalische veestapel is goed voor 40 procent van het bruto binnenlandse product. Somalië exporteerde vorig jaar 4,6 miljoen geiten en schapen, 340.000 runderen en 77.000 kamelen, met een gezamenlijke waarde van 360 miljoen dollar.

Veel potentieel

'Dit is een belangrijke mijlpaal voor de Somalische landbouw, die bereikt is door grote investeringen in de commerciële ontwikkeling van de sector', zegt Hussein Iid, de Somalische minister van Vee en Bosbouw. 'Dit is belangrijk voor zowel de Somalische economie in het algemeen, als voor de inkomens van miljoenen boeren in Somalië.' Hij voegt eraan toe dat de sector veel potentieel heeft.

'Dit laat zien dat de Somalische bevolking, ondanks uitdagingen, in staat is succesvol te werken aan voedselzekerheid en versterking van de economie', zegt Richard Trenchard, hoofd van het FAO-bureau voor Somalië. 'De FAO en onze partners willen in de komende jaren deze ontwikkelingen blijven steunen.'

De export ging vooral naar Saoedi-Arabië, Oman, Koeweit, Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten. Saoedi-Arabië heeft in het bijzonder bijgedragen aan de stijgende export in de laatste zes jaar. Die export kwam weer op gang nadat een negen jaar durend exportverbod in verband met Riftdalkoorts (RVF) werd opgeheven.

Vaccinaties

In de afgelopen vijf jaar heeft de FAO met steun van de Europese Unie en Groot-Brittannië en in samenwerking met de Somalische regering, grote investeringen gedaan in de veesector in Somalië. Die investeringen gingen naar infrastructuur, veevoerproductie, en vaccinatie en behandeling. Grensoverschrijdende veeziekten hadden vooral de aandacht, omdat die grote aantallen dieren kunnen doden - met als gevolg voedseltekorten, marktverstoringen en handels- en exportbarrières.

De FAO vaccineert gemiddeld 12 miljoen dieren in Somalië tegen Peste des Petits Ruminants (PPR), een zeer besmettelijke en vaak dodelijk virus bij geiten. Nog eens 12 miljoen geiten worden elk jaar gevaccineerd en behandeld tegen de longziekte CCPP. Daarnaast geven vier moderne slachthuizen, vier vleesmarkten en drie veemarkten de plaatselijke handel in Somalië een impuls.

'Er bestaat geen twijfel over dat vee de belangrijkste pijler van de Somalische economie is en dat ook nog lange tijd zal blijven', zegt Trenchard. 'Investeringen in deze sector betekenen investeringen in economische groei voor heel Somalië.'

Leer en melk

Nu de handel in levende dieren bloeit, wil de FAO samen met de Somalische regering en partnerorganisaties onderzoeken hoe toegevoegde waarde te halen uit bijproducten. In 2012 kregen Somalische herders via een door Groot-Brittannië gefinancierd initiatief al een training in het maken van zeep uit merg van kamelenbotten.

In mei van dit jaar gaat de FAO 150 Somaliërs trainen in het verwerken van leer, een potentieel lucratieve kans voor de hele veesector. In het noorden van Somalië, waar de meeste melk geproduceerd wordt, loopt een programma om de melkkwaliteit te verbeteren. (IPS)

Somalië heeft in 2014 een recordaantal stuks vee geëxporteerd naar de Golfstaten, dankzij aanzienlijke investeringen van de Europese Unie en Groot-Brittannië in ziektepreventie. De veesector is de pijler van de economie in het land.Het gaat om het hoogste aantal in twintig jaar, meldt de VN-Voedsel- en Landbouworganisatie op basis van nieuwe cijfers. De Somalische veestapel is goed voor 40 procent van het bruto binnenlandse product. Somalië exporteerde vorig jaar 4,6 miljoen geiten en schapen, 340.000 runderen en 77.000 kamelen, met een gezamenlijke waarde van 360 miljoen dollar.'Dit is een belangrijke mijlpaal voor de Somalische landbouw, die bereikt is door grote investeringen in de commerciële ontwikkeling van de sector', zegt Hussein Iid, de Somalische minister van Vee en Bosbouw. 'Dit is belangrijk voor zowel de Somalische economie in het algemeen, als voor de inkomens van miljoenen boeren in Somalië.' Hij voegt eraan toe dat de sector veel potentieel heeft.'Dit laat zien dat de Somalische bevolking, ondanks uitdagingen, in staat is succesvol te werken aan voedselzekerheid en versterking van de economie', zegt Richard Trenchard, hoofd van het FAO-bureau voor Somalië. 'De FAO en onze partners willen in de komende jaren deze ontwikkelingen blijven steunen.'De export ging vooral naar Saoedi-Arabië, Oman, Koeweit, Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten. Saoedi-Arabië heeft in het bijzonder bijgedragen aan de stijgende export in de laatste zes jaar. Die export kwam weer op gang nadat een negen jaar durend exportverbod in verband met Riftdalkoorts (RVF) werd opgeheven.In de afgelopen vijf jaar heeft de FAO met steun van de Europese Unie en Groot-Brittannië en in samenwerking met de Somalische regering, grote investeringen gedaan in de veesector in Somalië. Die investeringen gingen naar infrastructuur, veevoerproductie, en vaccinatie en behandeling. Grensoverschrijdende veeziekten hadden vooral de aandacht, omdat die grote aantallen dieren kunnen doden - met als gevolg voedseltekorten, marktverstoringen en handels- en exportbarrières.De FAO vaccineert gemiddeld 12 miljoen dieren in Somalië tegen Peste des Petits Ruminants (PPR), een zeer besmettelijke en vaak dodelijk virus bij geiten. Nog eens 12 miljoen geiten worden elk jaar gevaccineerd en behandeld tegen de longziekte CCPP. Daarnaast geven vier moderne slachthuizen, vier vleesmarkten en drie veemarkten de plaatselijke handel in Somalië een impuls.'Er bestaat geen twijfel over dat vee de belangrijkste pijler van de Somalische economie is en dat ook nog lange tijd zal blijven', zegt Trenchard. 'Investeringen in deze sector betekenen investeringen in economische groei voor heel Somalië.'Nu de handel in levende dieren bloeit, wil de FAO samen met de Somalische regering en partnerorganisaties onderzoeken hoe toegevoegde waarde te halen uit bijproducten. In 2012 kregen Somalische herders via een door Groot-Brittannië gefinancierd initiatief al een training in het maken van zeep uit merg van kamelenbotten.In mei van dit jaar gaat de FAO 150 Somaliërs trainen in het verwerken van leer, een potentieel lucratieve kans voor de hele veesector. In het noorden van Somalië, waar de meeste melk geproduceerd wordt, loopt een programma om de melkkwaliteit te verbeteren. (IPS)