Amnesty: Rusland valt burgergebied en ziekenhuizen aan

Een door een raket getroffen woonblok in Kiev.

De Russische invasie in Oekraïne gaat gepaard met willekeurige aanvallen op burgergebieden en aanvallen op beschermde doelen zoals ziekenhuizen. Dat zegt Amnesty International.

Amnesty documenteerde drie incidenten waarbij ten minste zes burgers omkwamen en nog eens twaalf gewond raakten. Ongerichte aanvallen zijn in strijd met het internationaal humanitair recht en kunnen oorlogsmisdaden vormen.

‘Het Russische leger heeft blijk gegeven van een flagrante minachting voor het leven van burgers door in dichtbevolkte gebieden gebruik te maken van ballistische raketten en andere onnauwkeurige explosieve wapens. Sommige van deze aanvallen kunnen oorlogsmisdaden zijn. De Russische regering, die ten onrechte beweert alleen precisiewapens te gebruiken, moet de verantwoordelijkheid voor deze daden op zich nemen’, aldus Agnès Callamard, secretaris-generaal van Amnesty International.

‘De Russische troepen moeten onmiddellijk stoppen met het uitvoeren van willekeurige aanvallen die in strijd zijn met het oorlogsrecht. De voortzetting van het gebruik van ballistische raketten en andere onnauwkeurige explosieve wapens die burgerdoden en gewonden veroorzaken, is onvergeeflijk’, gaat ze verder.

VN-bijeenkomst

Het Crisis Evidence Lab van Amnesty International analyseerde digitaal bewijsmateriaal – waaronder foto’s, video’s en satellietbeelden – van drie van dergelijke aanvallen die werden uitgevoerd in de vroege uren van de Russische invasie van Oekraïne op 24 februari. De aanvallen vonden plaats in Vuhledar, Kharkiv en Uman. De verificatie door Amnesty International van het gebruik van willekeurige aanvallen door de Russische strijdkrachten bij hun militaire operaties in Oekraïne, levert ‘onweerlegbaar bewijs van schendingen van het internationaal humanitair recht en de internationale mensenrechtenwetgeving’. ‘Wij roepen de Algemene Vergadering van de VN op om in spoedzitting bijeen te komen en een resolutie aan te nemen waarin de onwettige aanval van Rusland wordt veroordeeld en wordt opgeroepen om een einde te maken aan alle schendingen van het humanitair recht en de mensenrechten. Het leven, de veiligheid en het welzijn van miljoenen burgers staan op het spel’, besluit Amnesty.

Partner Content