De maatregel werd in december 2018 aangekondigd en een maand later al ingevoerd. Er kwam veel kritiek op het 'blijf in Mexico'-plan. De regel was van toepassing op iedereen die vanuit Mexico asiel aanvroeg, maar niet op Mexicanen zelf.

Sinds de invoering van dat beleid zijn bijna 60.000 asielzoekers teruggestuurd naar Mexico. Daar leven ze soms noodgedwongen in tentenkampen. Het federale hof van beroep in San Francisco oordeelde dat het beleid strijdig is met regels over migrantenrechten. Vorig jaar oordeelde een rechtbank in eerste aanleg ook over de illegale maatregelen en uitte hij zijn bezorgdheid over het gebrek aan adequate opvangmogelijkheden in de Mexicaanse grensgebieden. Ook werden bezorgdheden geuit over de discriminatie en het fysiek en seksueel geweld waaraan migranten bij hun terugkeer werden blootgesteld.

Het hof van beroep van San Francisco had toegestaan dat het beleid verder gezet mocht worden totdat er een definitieve beslissing werd genomen. Die beslissing viel dus vrijdag. Hetzelfde hof verwierp vrijdag ook een andere asielmaatregel van de regering. Die maakte het migranten onmogelijk om asiel aan te vragen als ze illegaal de grens waren overgestoken, zonder zich te melden bij een officiële grensovergang.

Trump beschouwt het terugdringen van illegale migratie als een speerpunt. Hij beloofde tijdens zijn verkiezingscampagne in 2016 om een muur te bouwen aan de grens met Mexico en dat buurland te laten betalen voor de aanleg.

Het oordeel van het hof is een tegenvaller voor Trump, maar hoeft niet te betekenen dat zijn asielmaatregelen definitief van de baan zijn. Volgens waarnemers wordt de kwestie waarschijnlijk ook nog voorgelegd aan het hooggerechtshof.

De maatregel werd in december 2018 aangekondigd en een maand later al ingevoerd. Er kwam veel kritiek op het 'blijf in Mexico'-plan. De regel was van toepassing op iedereen die vanuit Mexico asiel aanvroeg, maar niet op Mexicanen zelf. Sinds de invoering van dat beleid zijn bijna 60.000 asielzoekers teruggestuurd naar Mexico. Daar leven ze soms noodgedwongen in tentenkampen. Het federale hof van beroep in San Francisco oordeelde dat het beleid strijdig is met regels over migrantenrechten. Vorig jaar oordeelde een rechtbank in eerste aanleg ook over de illegale maatregelen en uitte hij zijn bezorgdheid over het gebrek aan adequate opvangmogelijkheden in de Mexicaanse grensgebieden. Ook werden bezorgdheden geuit over de discriminatie en het fysiek en seksueel geweld waaraan migranten bij hun terugkeer werden blootgesteld.Het hof van beroep van San Francisco had toegestaan dat het beleid verder gezet mocht worden totdat er een definitieve beslissing werd genomen. Die beslissing viel dus vrijdag. Hetzelfde hof verwierp vrijdag ook een andere asielmaatregel van de regering. Die maakte het migranten onmogelijk om asiel aan te vragen als ze illegaal de grens waren overgestoken, zonder zich te melden bij een officiële grensovergang. Trump beschouwt het terugdringen van illegale migratie als een speerpunt. Hij beloofde tijdens zijn verkiezingscampagne in 2016 om een muur te bouwen aan de grens met Mexico en dat buurland te laten betalen voor de aanleg. Het oordeel van het hof is een tegenvaller voor Trump, maar hoeft niet te betekenen dat zijn asielmaatregelen definitief van de baan zijn. Volgens waarnemers wordt de kwestie waarschijnlijk ook nog voorgelegd aan het hooggerechtshof.