Er waren 231 stemmen tegen en 193 voor. Alle aan de stemming deelnemende Democraten stemden tegen de maatregel die legale immigratie zou inperken en die het voor mensen die als kind illegaal de VS waren binnengekomen extreem moeilijk zou maken genaturaliseerd te worden.

De Repubikeinse leiders stelden anderzijds abrupt de stemming naar vrijdag uit over een andere en meer gematigde immigratiewet die ook uit de eigen rangen kwam.

Volgens Amerikaanse media kunnen conservatieven en gematigden binnen de partij het niet eens worden.

Er waren 231 stemmen tegen en 193 voor. Alle aan de stemming deelnemende Democraten stemden tegen de maatregel die legale immigratie zou inperken en die het voor mensen die als kind illegaal de VS waren binnengekomen extreem moeilijk zou maken genaturaliseerd te worden. De Repubikeinse leiders stelden anderzijds abrupt de stemming naar vrijdag uit over een andere en meer gematigde immigratiewet die ook uit de eigen rangen kwam. Volgens Amerikaanse media kunnen conservatieven en gematigden binnen de partij het niet eens worden.