Een lokale afdeling van de NRA en twee individuele wapeneigenaars waren al meerdere keren naar de rechtbank getrokken tegen een wet van de staat New York. Die had de twee weliswaar een wapenvergunning gegeven, maar enkel om naar schietstanden te gaan, of te gaan jagen, en niet om zichzelf te verdedigen. De klagers hadden telkens bot gevangen, en waren uiteindelijk met hun zaak naar het Hooggerechtshof gestapt.

Dat Hooggerechtshof zal nu moeten antwoorden op één vraag: 'Houdt de weigering van een staat om klagers een vergunning te geven voor het dragen van verborgen handvuurwapens voor doeleinden van zelfverdediging, een schending in van het Tweede Amendement?'

Voor velen geeft het Tweede Amendement elke Amerikaanse burger het recht om vuurwapens te dragen, maar er is een waaier aan interpretaties. Het amendement stipuleert dat 'ook al is een goed georganiseerde militie noodzakelijk voor de veiligheid van een vrije staat, het recht van een bevolking op het bezitten en dragen van wapens niet zal overtreden worden.' Sommigen menen dat de auteurs van de grondwet enkel het recht hebben willen beschermen op het bezit en het gebruik van wapens in het kader van een ordedienst, zoals het leger of de politie.

Schietpartijen

In een iconisch arrest van 2008 stelde het Amerikaans Hooggerechtshof voor de eerste keer dat de grondwet individuen het recht geeft om bij hen thuis een wapen te dragen om redenen van zelfverdediging. Een verbod van de staat Washington op het privébezit van handvuurwapens werd daarmee onderuit gehaald, en twee jaar later werd een gelijkaardig wapenverbod in Chicago ook naar de prullenmand verwezen. De uitspraken lieten steden en staten wel de vrijheid om het transport van wapens buiten de eigen woning zelf te regelen, wat verklaart waarom er zo grote verschillen zijn binnen de Verenigde Staten als het op wapenwetgeving aankomt.

Het Hooggerechtshof heeft zich sindsdien altijd afzijdig gehouden in de delicate kwestie, maar naar de nieuwe zaak wordt nu met spanning uitgekeken. Ex-president Donald Trump heeft tijdens zijn verblijf in het Witte Huis drie leden van het Hooggerechtshof benoemd, die telkens werden gekozen om hun conservatieve standpunten en veeleer neigen naar de voorstanders van wapenbezit. Voorstanders van een betere omkadering van wapenbezit vrezen een extensieve lezing van het Tweede Amendement, waardoor lokaal goedgekeurde wapenbeperkingen zouden kunnen sneuvelen.

Het Hooggerechtshof zou ook de plannen kunnen dwarsbomen van de Democratische president Joe Biden. Die wil na jaren van dodelijke schietpartijen in het openbaar de wapenwetgeving in de VS aan banden leggen. Dit jaar kwamen al meer dan 43.000 mensen om het leven door vuurwapens, zelfdodingen inbegrepen. (Belga)

Een lokale afdeling van de NRA en twee individuele wapeneigenaars waren al meerdere keren naar de rechtbank getrokken tegen een wet van de staat New York. Die had de twee weliswaar een wapenvergunning gegeven, maar enkel om naar schietstanden te gaan, of te gaan jagen, en niet om zichzelf te verdedigen. De klagers hadden telkens bot gevangen, en waren uiteindelijk met hun zaak naar het Hooggerechtshof gestapt. Dat Hooggerechtshof zal nu moeten antwoorden op één vraag: 'Houdt de weigering van een staat om klagers een vergunning te geven voor het dragen van verborgen handvuurwapens voor doeleinden van zelfverdediging, een schending in van het Tweede Amendement?'Voor velen geeft het Tweede Amendement elke Amerikaanse burger het recht om vuurwapens te dragen, maar er is een waaier aan interpretaties. Het amendement stipuleert dat 'ook al is een goed georganiseerde militie noodzakelijk voor de veiligheid van een vrije staat, het recht van een bevolking op het bezitten en dragen van wapens niet zal overtreden worden.' Sommigen menen dat de auteurs van de grondwet enkel het recht hebben willen beschermen op het bezit en het gebruik van wapens in het kader van een ordedienst, zoals het leger of de politie.In een iconisch arrest van 2008 stelde het Amerikaans Hooggerechtshof voor de eerste keer dat de grondwet individuen het recht geeft om bij hen thuis een wapen te dragen om redenen van zelfverdediging. Een verbod van de staat Washington op het privébezit van handvuurwapens werd daarmee onderuit gehaald, en twee jaar later werd een gelijkaardig wapenverbod in Chicago ook naar de prullenmand verwezen. De uitspraken lieten steden en staten wel de vrijheid om het transport van wapens buiten de eigen woning zelf te regelen, wat verklaart waarom er zo grote verschillen zijn binnen de Verenigde Staten als het op wapenwetgeving aankomt. Het Hooggerechtshof heeft zich sindsdien altijd afzijdig gehouden in de delicate kwestie, maar naar de nieuwe zaak wordt nu met spanning uitgekeken. Ex-president Donald Trump heeft tijdens zijn verblijf in het Witte Huis drie leden van het Hooggerechtshof benoemd, die telkens werden gekozen om hun conservatieve standpunten en veeleer neigen naar de voorstanders van wapenbezit. Voorstanders van een betere omkadering van wapenbezit vrezen een extensieve lezing van het Tweede Amendement, waardoor lokaal goedgekeurde wapenbeperkingen zouden kunnen sneuvelen. Het Hooggerechtshof zou ook de plannen kunnen dwarsbomen van de Democratische president Joe Biden. Die wil na jaren van dodelijke schietpartijen in het openbaar de wapenwetgeving in de VS aan banden leggen. Dit jaar kwamen al meer dan 43.000 mensen om het leven door vuurwapens, zelfdodingen inbegrepen. (Belga)