De onderhandelaars bereikten in de nacht van dinsdag op woensdag een akkoord over 165,8 miljard euro aan financiële verbintenissen en 148,2 miljard euro aan effectieve betalingen. Dat komt neer op stijgingen van respectievelijk 3,17 procent en 2,37 procent in vergelijking met het lopende begrotingsjaar.

Op sociaaleconomisch vlak zijn er beduidende budgetverhogingen voor onder meer het Europese onderzoeksprogramma Horizon 2020 (in totaal 12,3 miljard euro aan verbintenissen), infrastructuurwerken (3,8 miljard euro) en het studentenuitwisselingsprogramma Erasmus+ (2,8 miljard euro). Ook is er nog eens 350 miljoen euro gereserveerd voor de bestrijding van jeugdwerkloosheid.

De Europese begroting, goed voor ongeveer 1 procent van het Europese bruto nationaal inkomen, vloeit voor ongeveer 94 procent terug naar de lidstaten in de vorm van landbouwsubsidies, steun voor armere regio's, onderzoeksprogramma's en tal van andere projecten.

Hoewel de bedragen bescheiden blijven in verhouding tot de uitdaging en de andere uitgaveposten, krijgt ook het Europese fonds voor asiel, migratie en integratie een stevige injectie, met 1,1 miljard euro (een stijging van 55 procent) voor migratiebeheer. De begroting zal volgend jaar ook 1,45 miljard euro bijdragen aan het fonds voor de ondersteuning van Syrische vluchtelingen in Turkije. Tegelijkertijd wordt de pretoetredingssteun voor Turkije met 146,7 miljoen gekort.

De Europese inkomsten en uitgavenplafonds worden grotendeels vastgelegd in de meerjarenbegroting die ééns om de zeven jaar wordt vastgelegd. Niettemin bikkelen de lidstaten en het Europees Parlement nog elk jaar over de uitgaven en de verdeling van de middelen. Dat verloopt volgens een vast stramien: de Europarlementsleden willen meer uitgeven, de lidstaten staan op de rem.

Dat was dit jaar niet anders. Een eerste onderhandelingsronde werd op 19 november zonder succes afgebroken. Na een nieuw compromis van de Europese Commissie bereikten de onderhandelaars uiteindelijk toch een doorbraak. Het akkoord moet wel nog bekrachtigd worden door het voltallige parlement en de lidstaten.

De Europese begroting, goed voor ongeveer 1 procent van het Europese bruto nationaal inkomen, vloeit voor ongeveer 94 procent terug naar de lidstaten in de vorm van landbouwsubsidies, steun voor armere regio's, onderzoeksprogramma's en tal van andere projecten. Met de overige zes procent financiert de Europese Unie haar administratieve uitgaven. Het budget is vastgelegd in de veronderstelling dat Groot-Brittannië, dat eind maart de Europese Unie verlaat, zijn bijdrage zowel in 2019 als 2020 nog onverkort zal storten.

De onderhandelaars bereikten in de nacht van dinsdag op woensdag een akkoord over 165,8 miljard euro aan financiële verbintenissen en 148,2 miljard euro aan effectieve betalingen. Dat komt neer op stijgingen van respectievelijk 3,17 procent en 2,37 procent in vergelijking met het lopende begrotingsjaar.Op sociaaleconomisch vlak zijn er beduidende budgetverhogingen voor onder meer het Europese onderzoeksprogramma Horizon 2020 (in totaal 12,3 miljard euro aan verbintenissen), infrastructuurwerken (3,8 miljard euro) en het studentenuitwisselingsprogramma Erasmus+ (2,8 miljard euro). Ook is er nog eens 350 miljoen euro gereserveerd voor de bestrijding van jeugdwerkloosheid.Hoewel de bedragen bescheiden blijven in verhouding tot de uitdaging en de andere uitgaveposten, krijgt ook het Europese fonds voor asiel, migratie en integratie een stevige injectie, met 1,1 miljard euro (een stijging van 55 procent) voor migratiebeheer. De begroting zal volgend jaar ook 1,45 miljard euro bijdragen aan het fonds voor de ondersteuning van Syrische vluchtelingen in Turkije. Tegelijkertijd wordt de pretoetredingssteun voor Turkije met 146,7 miljoen gekort. De Europese inkomsten en uitgavenplafonds worden grotendeels vastgelegd in de meerjarenbegroting die ééns om de zeven jaar wordt vastgelegd. Niettemin bikkelen de lidstaten en het Europees Parlement nog elk jaar over de uitgaven en de verdeling van de middelen. Dat verloopt volgens een vast stramien: de Europarlementsleden willen meer uitgeven, de lidstaten staan op de rem. Dat was dit jaar niet anders. Een eerste onderhandelingsronde werd op 19 november zonder succes afgebroken. Na een nieuw compromis van de Europese Commissie bereikten de onderhandelaars uiteindelijk toch een doorbraak. Het akkoord moet wel nog bekrachtigd worden door het voltallige parlement en de lidstaten. De Europese begroting, goed voor ongeveer 1 procent van het Europese bruto nationaal inkomen, vloeit voor ongeveer 94 procent terug naar de lidstaten in de vorm van landbouwsubsidies, steun voor armere regio's, onderzoeksprogramma's en tal van andere projecten. Met de overige zes procent financiert de Europese Unie haar administratieve uitgaven. Het budget is vastgelegd in de veronderstelling dat Groot-Brittannië, dat eind maart de Europese Unie verlaat, zijn bijdrage zowel in 2019 als 2020 nog onverkort zal storten.