De Afrikaanse Unie viert dit jaar haar vijftigste verjaardag. Als voorbereiding op de Afrika-EU-top volgend jaar, volgt de organisatie met argusogen de eurocrisis die Europa momenteel in de ban houdt. Afrika wil daaruit lessen trekken om het beter te doen op het vlak van economische integratie.

Afrika kan goed zien waar Europa te snel, te ver is willen gaan. Maar het ziet ook welke successen Europa al boekte. Allemaal nuttige informatie nu de Afrikaanse Unie (AU) zelf het pad uitstippelt naar een verregaande integratie.

"Het is noodzakelijk voor Afrika, dat het continent snel meer gaat integreren om zo voordeel te halen uit de rijke bronnen van economieën zoals Zuid-Afrika, Angola, Ethiopië en de twee Soedans, en opkomende landen zoals Nigeria en de Democratische Republiek Congo", zegt Alec Erwin, voormalig minister van Handel en Industrie van Zuid-Afrika.

Hij onderhandelde met Brussel over handel en ontwikkeling en heeft ruime ervaring in het omgaan met de Europese Unie (EU).

De voorzitter van de Europese Commissie José Manuel Barroso reisde eind april nog samen met zes commissarissen naar de hoofdstad van Ethiopië, Addis Abeba, om vertegenwoordigers van de Afrikaanse Unie te ontmoeten ter voorbereiding op de Afrika-EU-top.

Duidelijke les

De eurocrisis toont aan dat de integratie tussen soevereine naties niet alleen voordelen, maar ook valkuilen kent als politieke doelen worden nagestreefd zonder dat een sterke ruggengraat van economische en financiële integratie aanwezig is.

"In feite waren de economieën te verschillend in grootte, efficiëntie en economische stabiliteit om een crisis te overleven", zegt Erwin. Hij ziet daarin een duidelijke les voor Afrika: een systematisch plan naar integratie is essentieel.

"Wij lopen het risico op problemen te stuiten bij de liberalisering van de handel. Noodzakelijk daarvoor zijn betaalbare en toegankelijke energievoorzieningen, een goede logistiek en communicatie. Daarnaast moeten er tal van institutionele handelshervormingen doorgevoerd worden. Net zoals de EU aanvankelijk deed, moeten we focussen op infrastructuur en moeten we het handelsverkeer vereenvoudigen."

'Weg naar integratie is hobbelig'

"Als er iets geleerd moet worden van de Europese integratie is het wel dat de weg ernaartoe hobbelig is", zegt Roeland van de Geer, EU-ambassadeur in Zuid-Afrika. "Integratie gebeurt niet door isolatie. Zowel interne als externe factoren kunnen obstakels vormen op het pad."

De Zuid-Afrikaanse diplomaat John Mare zegt dat de harmonisering van Europese standaarden en regels als model voor Afrika kan dienen. "De AU kan van de EU leren op het vlak van technische integratie, zoals vergelijkbare normen voor diploma's, verkeersborden, milieu, voedselveiligheid en infrastructuur."

De voormalige Zuid-Afrikaanse EU-ambassadeur Elti Links merkt op dat Afrika niet alleen kan leren uit de praktische verwezenlijkingen van de EU, maar ook uit haar waarden: de eerbiediging van de mensenrechten, het respect voor de rechtstaat en goed bestuur, wat in grote mate neerkomt op het aanpakken van corruptie. "Deze principes zijn essentieel om te kunnen uitgroeien tot een volwaardige democratie." (IPS/AVE)

De Afrikaanse Unie viert dit jaar haar vijftigste verjaardag. Als voorbereiding op de Afrika-EU-top volgend jaar, volgt de organisatie met argusogen de eurocrisis die Europa momenteel in de ban houdt. Afrika wil daaruit lessen trekken om het beter te doen op het vlak van economische integratie. Afrika kan goed zien waar Europa te snel, te ver is willen gaan. Maar het ziet ook welke successen Europa al boekte. Allemaal nuttige informatie nu de Afrikaanse Unie (AU) zelf het pad uitstippelt naar een verregaande integratie. "Het is noodzakelijk voor Afrika, dat het continent snel meer gaat integreren om zo voordeel te halen uit de rijke bronnen van economieën zoals Zuid-Afrika, Angola, Ethiopië en de twee Soedans, en opkomende landen zoals Nigeria en de Democratische Republiek Congo", zegt Alec Erwin, voormalig minister van Handel en Industrie van Zuid-Afrika. Hij onderhandelde met Brussel over handel en ontwikkeling en heeft ruime ervaring in het omgaan met de Europese Unie (EU).De voorzitter van de Europese Commissie José Manuel Barroso reisde eind april nog samen met zes commissarissen naar de hoofdstad van Ethiopië, Addis Abeba, om vertegenwoordigers van de Afrikaanse Unie te ontmoeten ter voorbereiding op de Afrika-EU-top. Duidelijke les De eurocrisis toont aan dat de integratie tussen soevereine naties niet alleen voordelen, maar ook valkuilen kent als politieke doelen worden nagestreefd zonder dat een sterke ruggengraat van economische en financiële integratie aanwezig is. "In feite waren de economieën te verschillend in grootte, efficiëntie en economische stabiliteit om een crisis te overleven", zegt Erwin. Hij ziet daarin een duidelijke les voor Afrika: een systematisch plan naar integratie is essentieel. "Wij lopen het risico op problemen te stuiten bij de liberalisering van de handel. Noodzakelijk daarvoor zijn betaalbare en toegankelijke energievoorzieningen, een goede logistiek en communicatie. Daarnaast moeten er tal van institutionele handelshervormingen doorgevoerd worden. Net zoals de EU aanvankelijk deed, moeten we focussen op infrastructuur en moeten we het handelsverkeer vereenvoudigen." 'Weg naar integratie is hobbelig'"Als er iets geleerd moet worden van de Europese integratie is het wel dat de weg ernaartoe hobbelig is", zegt Roeland van de Geer, EU-ambassadeur in Zuid-Afrika. "Integratie gebeurt niet door isolatie. Zowel interne als externe factoren kunnen obstakels vormen op het pad." De Zuid-Afrikaanse diplomaat John Mare zegt dat de harmonisering van Europese standaarden en regels als model voor Afrika kan dienen. "De AU kan van de EU leren op het vlak van technische integratie, zoals vergelijkbare normen voor diploma's, verkeersborden, milieu, voedselveiligheid en infrastructuur." De voormalige Zuid-Afrikaanse EU-ambassadeur Elti Links merkt op dat Afrika niet alleen kan leren uit de praktische verwezenlijkingen van de EU, maar ook uit haar waarden: de eerbiediging van de mensenrechten, het respect voor de rechtstaat en goed bestuur, wat in grote mate neerkomt op het aanpakken van corruptie. "Deze principes zijn essentieel om te kunnen uitgroeien tot een volwaardige democratie." (IPS/AVE)