'We roepen de taliban op om zich te engageren voor een staakt-het-vuren en een onderhandelingsteam met autoriteit aan te stellen', aldus Hale. Hij sprak ministers van Buitenlandse Zaken en hooggeplaatste functionarissen uit zowat 60 landen toe op de conferentie in Genève.

Ghani had eerder op de conferentie aangekondigd dat de Afghaanse regering een twaalfkoppig onderhandelingsteam, onder wie drie vrouwen, had samengesteld voor vredesgesprekken. Tot dusver weigerden talibanstrijders directe gesprekken met de overheid, hoewel ze de afgelopen maanden verkennende gesprekken met Amerikaanse functionarissen zijn aangegaan in Qatar.

We roepen de taliban op om zich te engageren voor een staakt-het-vuren en een onderhandelingsteam met autoriteit aan te stellen.

Amerikaanse onderminister van Buitenlandse Zaken David Hale

De Afghaanse president noemde verschillende voorwaarden voor een vredesakkoord, zoals respect voor de grondwet en de bepalingen daarin voor vrouwen, en een garantie dat veiligheidsdiensten conform de wet handelen. Daarbovenop waarschuwde hij de taliban ook, zouden ze de banden met terreurnetwerk Al-Qaeda onderhouden. 'Geen enkele gewapende groep met banden met transnationale terroristische netwerken, zal aan het politieke proces mogen deelnemen.'

'Ons vredesaanbod is onvoorwaardelijk; onze vrede is voorwaardelijk, op het aanvaarden van onze maatschappij', aldus Ghani. Vertegenwoordigers van de taliban maakten er een punt van om zich te distantiëren van Al-Qaeda.

De implementatie van het vredesproces duurt volgens Ghani minstens vijf jaar, terwijl de 4 miljoen Afghanen die het land zijn ontvlucht, terugkeren naar huis. De president beklemtoonde dat het eerste jaar van het vredesproces stappen moet bevatten om vertrouwen tussen de gewezen vijanden op te bouwen. De Afghaanse regering krijgt grote ondersteuning wereldwijd bij de voorbereiding voor de vredesgesprekken.

'We roepen de taliban op om zich te engageren voor een staakt-het-vuren en een onderhandelingsteam met autoriteit aan te stellen', aldus Hale. Hij sprak ministers van Buitenlandse Zaken en hooggeplaatste functionarissen uit zowat 60 landen toe op de conferentie in Genève.Ghani had eerder op de conferentie aangekondigd dat de Afghaanse regering een twaalfkoppig onderhandelingsteam, onder wie drie vrouwen, had samengesteld voor vredesgesprekken. Tot dusver weigerden talibanstrijders directe gesprekken met de overheid, hoewel ze de afgelopen maanden verkennende gesprekken met Amerikaanse functionarissen zijn aangegaan in Qatar.De Afghaanse president noemde verschillende voorwaarden voor een vredesakkoord, zoals respect voor de grondwet en de bepalingen daarin voor vrouwen, en een garantie dat veiligheidsdiensten conform de wet handelen. Daarbovenop waarschuwde hij de taliban ook, zouden ze de banden met terreurnetwerk Al-Qaeda onderhouden. 'Geen enkele gewapende groep met banden met transnationale terroristische netwerken, zal aan het politieke proces mogen deelnemen.''Ons vredesaanbod is onvoorwaardelijk; onze vrede is voorwaardelijk, op het aanvaarden van onze maatschappij', aldus Ghani. Vertegenwoordigers van de taliban maakten er een punt van om zich te distantiëren van Al-Qaeda.De implementatie van het vredesproces duurt volgens Ghani minstens vijf jaar, terwijl de 4 miljoen Afghanen die het land zijn ontvlucht, terugkeren naar huis. De president beklemtoonde dat het eerste jaar van het vredesproces stappen moet bevatten om vertrouwen tussen de gewezen vijanden op te bouwen. De Afghaanse regering krijgt grote ondersteuning wereldwijd bij de voorbereiding voor de vredesgesprekken.