Opinie

Herlinde Baeyens

‘Aan alle ministers van dit land: wij, jonge generaties, rekenen op jullie’

Herlinde Baeyens Harlinde Baeyens is namens de Vlaamse Jeugdraad jongerenvertegendiger bij de VN.

De duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN zijn bij uitstek van belang voor de jongere generatie. ‘Het gaat over onze huidige en toekomstige levens’, zegt VN-jongerenvertegenwoordiger Herlinde Baeyens, die Belgische ministers roept de ontwikkelingsagenda door te voeren in alle ministeries.

De Verenigde Naties stelden in 2015 17 duurzame ontwikkelingsdoelen op die als leidraad dienen voor het samenwerken aan een betere wereld en een toekomst moeten verzekeren met aandacht voor de planeet, de mensen, hun welvaart, vrede en samenwerking. Deze duurzame ontwikkelingsdoelen moeten in 2030 behaald zijn.

Als VN-jongerenvertegenwoordiger duurzame ontwikkeling van de Vlaamse Jeugdraad is het mijn taak om het VN-duurzaamheidsbeleid tot bij de jongeren én de stem van de Vlaamse jongeren tot bij de VN te brengen. Zo ben ik sinds 10 juli in New York voor het jaarlijkse High Level Political Forum, de VN-duurzaamheidstop. Vandaag start de driedaagse ministeriële conferentie waar 44 landen, waaronder België, hun voortgangsrapport van de duurzame ontwikkelingsdoelen voorstellen.

Aan alle ministers van dit land: wij, jonge generaties, rekenen op jullie

Via het UN Youth Delegate programme, dat lidstaten van de VN aanspoort om jongeren te betrekken én te laten deelnemen aan belangrijke VN-tops, nemen mijn Franstalige collega Anne-Sophie Dubrux en ik met enkele andere jongeren deel aan deze top. Dat we aanwezig kunnen zijn, is een goede zaak, maar we moeten ervoor zorgen dat deze participatie niet gratuit is en dat de mening van jongeren écht wordt gehoord.

Jongeren en de Agenda 2030

Waarom is de Agenda 2030 zo belangrijk voor jonge mensen? Omdat deze agenda over onze huidige en toekomstige levens gaat. Uit een enquête die we afnamen bij 658 Belgische leeftijdsgenoten blijkt een overgrote meerderheid ervan overtuigd dat we voor grote ecologische en sociale uitdagingen staan.

Om deze uitdagingen aan te pakken hebben we keuzes nodig die radicaal anders zijn dan het huidige paradigma. De manier waarop we nu leven en de richting die we als mensheid uitgaan, is niet duurzaam. Dat creëert enorme problemen vandaag en zal de mogelijkheden voor de toekomstige generaties hypothekeren. Zoals Albert Einstein al zei: “We kunnen problemen niet oplossen, als we op dezelfde manier denken als toen we ze creëerden”.

De overgrote meerderheid van de jongeren die we bevroegen, geeft aan zelf een motor tot verandering te willen zijn

Net daarom is het zo belangrijk jongeren te betrekken bij de implementatie van Agenda 2030. Wij zijn de generatie die vandaag én in de toekomst de nefaste gevolgen van extreme ongelijkheid en van klimaatverandering ondergaat, maar onze generatie is ook een deel van de oplossing. Met ons transformatieve potentieel, onze frisse blik en aanleg om radicaal te zijn, zijn we in staat om mee te werken aan creatieve oplossingen voor de complexe problemen die zich voordoen. De overgrote meerderheid van de jongeren die we bevroegen, geeft aan zelf een motor tot verandering te willen zijn en daar inspanningen voor te willen leveren.

Geen duurzame samenleving zonder beleid

De ‘shift’ naar een duurzame samenleving kan niet alleen bottom-up zijn, maar moet ook top-down. Dat is het tweede deel van onze job als jongerenvertegenwoordigers: we roepen regeringen ter verantwoording over hun keuzes en eisen dat die keuzes toekomstgericht zijn en beantwoorden aan het principe van intergenerationele solidariteit. Regeringen zijn verantwoordelijk om een kader te creëren waarin duurzame keuzes de gemakkelijkste zijn. Een kader waarin iedereen aangemoedigd wordt om duurzaam en verantwoord te leven, nu en in de toekomst.

Morgen presenteert minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo hier in New York het voortgangsrapport van België inzake de duurzame ontwikkelingsdoelen. Vanuit het middenveld werd via de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling reeds kritiek geuit over dit rapport dat veelal een opsomming is van acties en weinig kritisch kijkt naar waar België achterop hinkt: de doelstellingen gelinkt aan klimaat en milieu.

Als VN- jongerenvertegenwoordiger wil ik vooral vooruit kijken en beleidsmakers aanmoedigen opnieuw klare taal te spreken voor de duurzame ontwikkelingsdoelen. En hierbij richt ik me niet enkel tot de minister van Ontwikkelingssamenwerking. De Agenda 2030 moet de ruggengraat zijn van het Belgische beleid. Duurzame ontwikkelingsdoelen zijn transversaal en zouden bij gevolg zo in elk beleidsplan van elke minister moeten worden opgenomen. Aan alle ministers dus van dit land: Wij, jonge generaties, rekenen op jullie. Grijp de duurzame ontwikkelingsdoelen aan als belangrijkste tool om in te zetten op intergenerationele solidariteit. Laat ons samen de beste kans grijpen om ervoor te zorgen dat deze en toekomstige generaties kunnen genieten van een duurzame inclusieve samenleving.

Partner Content