99 procent van wereldbevolking ademt vervuilde lucht in volgens World Health Organisation

Zo goed als de gehele wereldbevolking wordt volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) blootgesteld aan buitensporig hoge niveaus van luchtverontreiniging. Zo ademt naar schatting 99 procent van de mensheid lucht in die de WHO-limieten voor fijnstof en stikstofdioxide overschrijdt. Dat blijkt uit een jaarlijks rapport van de WHO maandag. De conclusies zijn gebaseerd op metingen in 6.000 steden uit 117 landen, en op door satellieten verzamelde gegevens.

Elk jaar sterven wereldwijd meer dan zeven miljoen mensen aan de gevolgen van luchtverontreiniging, betoogt WHO-arts Maria Neira. Fijnstof kan doordringen tot in de longen en het bloed, de ademhalingswegen aantasten, het hart- en vaatstelsel beschadigen en bijvoorbeeld tot beroertes leiden. Ook stikstofdioxide, dat voornamelijk wordt geproduceerd in verbrandingsmotoren van voertuigen, wordt in verband gebracht met ademhalingsproblemen.

Volgens WHO-baas Tedros Adhanom Ghebreyesus is het dringend nodig ‘om de wereldwijde afhankelijkheid van fossiele brandstoffen veel sneller terug te dringen’. De gezondheidsorganisatie pleit onder meer voor subsidies aan de gezinnen voor de overschakeling op schone energie. Rook van kachels en open haarden is namelijk een belangrijke factor in de wereldwijde luchtverontreiniging, aldus de WHO. Daarnaast vindt de organisatie dat er maatregelen moeten worden genomen voor voetgangers, fietsers en het openbaar vervoer.

Uit het rapport van de WHO blijkt tot slot dat er duidelijke verschillen zijn tussen rijkere en armere regio’s. In landen met hogere inkomens voldoet 17 procent van de steden aan de richtwaarden van de WHO voor fijnstof. In lage- en midden-inkomenslanden beantwoordt slechts één procent van de steden daaraan.

Partner Content