Vandaag precies zes jaar geleden begon in Jemen een gewapend conflict tussen een coalitie onder leiding van Saudi-Arabië, die regeringsgezinde troepen steunt, en een coalitie van rebellengroepen, waaronder de Houthi's. Sindsdien leeft de Jemenitische bevolking in een hel. Bombardementen op huizen, scholen en andere burgerdoelwitten, ontvoeringen, verkrachtingen en vele andere schendingen van het internationaal humanitair recht hebben geleid tot wat de Verenigde Naties "de ergste humanitaire crisis ter wereld" noemt. Meer dan 80% van de bevolking heeft nood aan hulp.

De coalitie onder leiding van Saudi-Arabië begaat serieuze schendingen van het Internationaal Humanitair recht. Afgelopen zomer nog voerde ze, in het noorden van Jemen verschillende luchtaanvallen uit waarbij ten minste 49 burgers, waaronder zes kinderen, om het leven kwamen.

6 jaar oorlog in Jemen: hoog tijd om mensenlevens boven economische winst te plaatsen.

Deze dramatische realiteit is mede mogelijk gemaakt met Europese wapens die opduiken in elk front van de oorlog in Jemen: van de maritieme blokkade, de landoorlog tot de luchtbombardementen.

Al jaren waarschuwen Belgische vredes- en mensenrechtenorganisaties voor de inzet van Belgische wapens in het conflict in Jemen. De Waalse overheid blijft echter volharden in de boosheid: Riyad is, zes jaar na de start van het conflict, een van de beste klanten van Wallonië: in 2019 werd voor meer dan 300 miljoen euro wapens geëxporteerd naar Saudi-Arabië.

In een oorlog sneuvelt de waarheid als eerste. Ook de Waalse overheid bedient zich van halve waarheden en hele leugens om wapens te blijven versjacheren aan het Saudisch regime. Zo beweerde minister-president Di Rupo recent nog in het Waals Parlement dat de wapens van FN Herstal geleverd worden aan de Saudische Nationale Garde, een militaire eenheid die zogenaamd niet ingezet wordt in de oorlog in Jemen. Alleen toont onderzoek aan dat dit niet klopt. Zo bleek uit het #BelgianArms onderzoek in mei 2019 al dat Waalse wapens in Jemen opduiken. Recent onderzoek van Vredesactie bevestigt bovendien dat de Saudische Nationale Garde wel degelijk betrokken is bij militaire operaties in Jemen.

De internationale en Europese wapenexportregels zijn duidelijk: wapens mogen niet geëxporteerd worden als er een risico bestaat dat deze wapens gebruikt worden in een conflict of het begaan van mensenrechtenschendingen. De Waalse overheid heeft de afgelopen jaren haar eigen exportregels flagrant met de voeten getreden. Dat erkent ook de Raad van State. In minder dan een jaar tijd schorste ze de export naar Saudi-Arabië maar liefst drie keer. De Waalse overheid omzeilt steeds opnieuw de uitspraak van de Raad van State door de vergunningen opnieuw in te trekken en nadien te vernieuwen. Op die manier speelt de Waalse overheid een juridisch kat-en-muisspelletje waarbij ze handig gebruik maakt van het gebrek aan transparantie van haar eigen vergunningsbeleid.

Het is hoog tijd om mensenlevens boven economische winst te plaatsen. Wapens exporteren naar landen die betrokken zijn bij het conflict in Jemen druist in tegen verbintenissen om mensenrechten wereldwijd te beschermen. Het is hypocriet van de Belgische autoriteiten om enerzijds het Internationale Wapenhandelverdrag te ondertekenen en het hoge woord te voeren in de VN Veiligheidsraad en anderzijds het Waalse wapenhandelbeleid niet ter discussie te plaatsen.

Deze hypocrisie moet stoppen. Daarom dienen CNAPD, Ligue des droits humains en Vredesactie, met de steun van Amnesty International Belgigue, op deze zesde "verjaardag" van de oorlog in Jemen, een kortgeding in tegen het Waals Gewest om de export naar Saudi-Arabië definitief te stoppen.

Overheden moeten hun eigen exportregels respecteren, desnoods via interventie van rechtbanken. Het is niet alleen tijd om te stoppen met het exporteren van wapens naar Saudi-Arabië. Het is tijd om ervoor te zorgen dat deze catastrofe zich nooit meer herhaalt.

Philippe Hensmans is directeur van Amnesty International Belgique francophone.

Mathilde Guillaume is voorzitster van Coordination nationale d'action pour la paix et la démocratie.

Olivia Venet is Voorzitster van Ligue des droits humains.

Hans Lammerant is Campaigner voor Vredesactie.

Vandaag precies zes jaar geleden begon in Jemen een gewapend conflict tussen een coalitie onder leiding van Saudi-Arabië, die regeringsgezinde troepen steunt, en een coalitie van rebellengroepen, waaronder de Houthi's. Sindsdien leeft de Jemenitische bevolking in een hel. Bombardementen op huizen, scholen en andere burgerdoelwitten, ontvoeringen, verkrachtingen en vele andere schendingen van het internationaal humanitair recht hebben geleid tot wat de Verenigde Naties "de ergste humanitaire crisis ter wereld" noemt. Meer dan 80% van de bevolking heeft nood aan hulp.De coalitie onder leiding van Saudi-Arabië begaat serieuze schendingen van het Internationaal Humanitair recht. Afgelopen zomer nog voerde ze, in het noorden van Jemen verschillende luchtaanvallen uit waarbij ten minste 49 burgers, waaronder zes kinderen, om het leven kwamen.Deze dramatische realiteit is mede mogelijk gemaakt met Europese wapens die opduiken in elk front van de oorlog in Jemen: van de maritieme blokkade, de landoorlog tot de luchtbombardementen.Al jaren waarschuwen Belgische vredes- en mensenrechtenorganisaties voor de inzet van Belgische wapens in het conflict in Jemen. De Waalse overheid blijft echter volharden in de boosheid: Riyad is, zes jaar na de start van het conflict, een van de beste klanten van Wallonië: in 2019 werd voor meer dan 300 miljoen euro wapens geëxporteerd naar Saudi-Arabië.In een oorlog sneuvelt de waarheid als eerste. Ook de Waalse overheid bedient zich van halve waarheden en hele leugens om wapens te blijven versjacheren aan het Saudisch regime. Zo beweerde minister-president Di Rupo recent nog in het Waals Parlement dat de wapens van FN Herstal geleverd worden aan de Saudische Nationale Garde, een militaire eenheid die zogenaamd niet ingezet wordt in de oorlog in Jemen. Alleen toont onderzoek aan dat dit niet klopt. Zo bleek uit het #BelgianArms onderzoek in mei 2019 al dat Waalse wapens in Jemen opduiken. Recent onderzoek van Vredesactie bevestigt bovendien dat de Saudische Nationale Garde wel degelijk betrokken is bij militaire operaties in Jemen.De internationale en Europese wapenexportregels zijn duidelijk: wapens mogen niet geëxporteerd worden als er een risico bestaat dat deze wapens gebruikt worden in een conflict of het begaan van mensenrechtenschendingen. De Waalse overheid heeft de afgelopen jaren haar eigen exportregels flagrant met de voeten getreden. Dat erkent ook de Raad van State. In minder dan een jaar tijd schorste ze de export naar Saudi-Arabië maar liefst drie keer. De Waalse overheid omzeilt steeds opnieuw de uitspraak van de Raad van State door de vergunningen opnieuw in te trekken en nadien te vernieuwen. Op die manier speelt de Waalse overheid een juridisch kat-en-muisspelletje waarbij ze handig gebruik maakt van het gebrek aan transparantie van haar eigen vergunningsbeleid.Het is hoog tijd om mensenlevens boven economische winst te plaatsen. Wapens exporteren naar landen die betrokken zijn bij het conflict in Jemen druist in tegen verbintenissen om mensenrechten wereldwijd te beschermen. Het is hypocriet van de Belgische autoriteiten om enerzijds het Internationale Wapenhandelverdrag te ondertekenen en het hoge woord te voeren in de VN Veiligheidsraad en anderzijds het Waalse wapenhandelbeleid niet ter discussie te plaatsen. Deze hypocrisie moet stoppen. Daarom dienen CNAPD, Ligue des droits humains en Vredesactie, met de steun van Amnesty International Belgigue, op deze zesde "verjaardag" van de oorlog in Jemen, een kortgeding in tegen het Waals Gewest om de export naar Saudi-Arabië definitief te stoppen.Overheden moeten hun eigen exportregels respecteren, desnoods via interventie van rechtbanken. Het is niet alleen tijd om te stoppen met het exporteren van wapens naar Saudi-Arabië. Het is tijd om ervoor te zorgen dat deze catastrofe zich nooit meer herhaalt.Philippe Hensmans is directeur van Amnesty International Belgique francophone.Mathilde Guillaume is voorzitster van Coordination nationale d'action pour la paix et la démocratie.Olivia Venet is Voorzitster van Ligue des droits humains.Hans Lammerant is Campaigner voor Vredesactie.