Op 3 januari 1521, vijfhonderd jaar geleden, heeft paus Leo X Maarten Luther geëxcommuniceerd. De paus had de kerkhervormer Luther zestig dagen de kans gegeven om zijn ketterse opvattingen te herzien maar die ging daar niet op in en brak daarentegen in het openbaar en demonstratief met de rooms-katholieke kerk, waarop zijn excommunicatie volgde.

De theologische faculteiten van Leuven en Keulen hadden de standpunten van Luther twee jaar voordien al veroordeeld. Luther reageerde daarop door te verwijzen naar de theologen als 'de ezels van Leuven'.

Op 3 januari 1521, vijfhonderd jaar geleden, heeft paus Leo X Maarten Luther geëxcommuniceerd. De paus had de kerkhervormer Luther zestig dagen de kans gegeven om zijn ketterse opvattingen te herzien maar die ging daar niet op in en brak daarentegen in het openbaar en demonstratief met de rooms-katholieke kerk, waarop zijn excommunicatie volgde. De theologische faculteiten van Leuven en Keulen hadden de standpunten van Luther twee jaar voordien al veroordeeld. Luther reageerde daarop door te verwijzen naar de theologen als 'de ezels van Leuven'.