Vier op de tien Amerikanen zegt dat ze zelf een vuurwapen bezitten (30 procent) of dat ze in een gezin wonen waar een wapen aanwezig is in huis (11 procent). Van wie een wapen bezit, heeft twee derde er zelfs meer dan één, drie van de tien wapenbezitters bezitten zelfs vijf of meer wapens.

Met de paplepel ingegeven

Bij veel Amerikanen is wapenbezit met de paplepel ingegeven. De helft van de Amerikanen (48 procent) groeide op in een gezin waar een vuurwapen aanwezig was.

Zes op de tien Amerikanen heeft vrienden die een wapen bezitten. En zeven op de tien Amerikanen heeft wel eens een wapen afgevuurd; in die laatste groep zitten dus heel wat mensen die zelf geen vuurwapen bezitten of in huis hebben.

Zichzelf beschermen

Twee derde van de wapenbezitters heeft naar eigen zeggen een wapen om zichzelf te beschermen (jacht en sportschieten zijn de andere redenen). Bij vier op de tien wapenbezitters is het wapen dan ook altijd geladen en snel bereikbaar.

In landelijke gebieden hebben meer mensen een vuurwapen, maar daar noemen meer mensen jacht als belangrijkste motief. In steden geven in verhouding meer Amerikanen zelfbescherming op als hoofdmotief voor hun wapenbezit.

Wapens vind je in alle bevolkingsgroepen, maar bij blanke mannen komen ze vaker voor. Van de Republikeinse kiezers heeft bijna de helft een wapen, van de Democratische kiezers maar een vijfde.

Persoonlijke vrijheid

Voor de meeste wapenbezitters hangt het recht om een wapen te bezitten nauw samen met een gevoel van persoonlijke vrijheid.

Een stevige meerderheid van zowel wapenbezitters als niet-wapenbezitters is voorstander van een beperking op wapenbezit voor wie een mentale stoornis heeft of op een lijst van terreurverdachten staat.

Is wapengeweld een groot probleem in de VS? Die perceptie hangt sterk af van het wapenbezit. Zes op de tien Amerikanen die geen wapen bezitten, vinden dat wapengeweld in de VS een zeer groot probleem is. Van de wapenbezitters vindt slechts een derde dat.

Vier op de tien Amerikanen zegt dat ze zelf een vuurwapen bezitten (30 procent) of dat ze in een gezin wonen waar een wapen aanwezig is in huis (11 procent). Van wie een wapen bezit, heeft twee derde er zelfs meer dan één, drie van de tien wapenbezitters bezitten zelfs vijf of meer wapens.Bij veel Amerikanen is wapenbezit met de paplepel ingegeven. De helft van de Amerikanen (48 procent) groeide op in een gezin waar een vuurwapen aanwezig was.Zes op de tien Amerikanen heeft vrienden die een wapen bezitten. En zeven op de tien Amerikanen heeft wel eens een wapen afgevuurd; in die laatste groep zitten dus heel wat mensen die zelf geen vuurwapen bezitten of in huis hebben.Twee derde van de wapenbezitters heeft naar eigen zeggen een wapen om zichzelf te beschermen (jacht en sportschieten zijn de andere redenen). Bij vier op de tien wapenbezitters is het wapen dan ook altijd geladen en snel bereikbaar.In landelijke gebieden hebben meer mensen een vuurwapen, maar daar noemen meer mensen jacht als belangrijkste motief. In steden geven in verhouding meer Amerikanen zelfbescherming op als hoofdmotief voor hun wapenbezit.Wapens vind je in alle bevolkingsgroepen, maar bij blanke mannen komen ze vaker voor. Van de Republikeinse kiezers heeft bijna de helft een wapen, van de Democratische kiezers maar een vijfde.Voor de meeste wapenbezitters hangt het recht om een wapen te bezitten nauw samen met een gevoel van persoonlijke vrijheid.Een stevige meerderheid van zowel wapenbezitters als niet-wapenbezitters is voorstander van een beperking op wapenbezit voor wie een mentale stoornis heeft of op een lijst van terreurverdachten staat.Is wapengeweld een groot probleem in de VS? Die perceptie hangt sterk af van het wapenbezit. Zes op de tien Amerikanen die geen wapen bezitten, vinden dat wapengeweld in de VS een zeer groot probleem is. Van de wapenbezitters vindt slechts een derde dat.