Veertien jaar geleden nam de Algemene Vergadering van Verenigde Naties het Internationale Verdrag inzake de Rechten van Kind (IVRK) unaniem aan. Artikel 32 daarvan beschermt kinderen tegen elke vorm van gedwongen arbeid. Toch is kinderarbeid de wereld nog niet uit. 10 schokkende feiten op een rijtje.

1. Wereldwijd moeten volgens Unicef zo'n 150 miljoen kinderen tussen 4 en 16 jaar werken in erbarmelijke omstandighden.

2. Slechts 1 op 5 kinderarbeiders wordt vergoed voor het werk dat ze aflevert. Deze vergoeding is bovendien erg ondermaats.

3. Jaarlijks sterven 22.000 kinderen bij werk gerelateerde ongelukken.

4. In Pakistan alleen al worden zo'n 10 miljoen kinderen, of bijna zoveel als de ganse Belgische bevolking, gedwongen te werken. De kans dat kledij Made in Pakistan, is vervaardigd door kinderhanden is groot.

5. De Pakistaanse activist Iqbal Masih werd op 14-jarige leeftijd vermoord vanwege zijn strijd tegen kinderarbeid in de tapijtindustrie.

6. Meer meisjes dan jongens werken. Over de hele wereld worden meisjes uitbesteed aan andere families om allerhande huishoudelijke taken te verrichten. Dit gaat soms gepaard met (seksueel) misbruik en hevige uitbuiting. Meisjes worden in verschillende landen als minderwaardig beschouwd ten opzichte van jongens. Daarom krijgen ze minder snel toegang tot onderwijs wat de kans om als kindarbeider ingezet te worden doet toenemen.

7. De meeste kinderen werken op het platteland waar ze al gauw tot tien uur per dag werkzaam zijn. Zeven dagen op zeven. In Azië, waar kinderen vaker tewerkgesteld worden in textielfabrieken, vormen werkdagen van 18 uur geen uitzondering. Maar kinderen in steden hebben het daarom niet beter. Daar gaan jongens aan de slag als schoenenpoetser of leuren ze met sigaretten en snoep.

8. Wie dacht dat kinderarbeid enkel voorkwam in ontwikkelingslanden heeft het mis. Ook in Europa worden de kinderrechten geregeld geschonden door jonge kinderen aan het werk te zetten en zo hun recht op onderwijs te ontnemen. Mede door de crisis begon kinderarbeid opnieuw aan een opmars in onder meer Portugal, Griekenland en Italië. In Napels, de armste stad van Italië, komen arme kinderen soms onder invloed van de maffia te staan, die hen beveelt allerhande jobjes uit te voeren.

9. Het bannen van kinderarbeid zou een goede zaak zijn voor de wereldeconomie. De Internationale Arbeidsorganisatie berekende dat een wereld zonder kinderarbeid 20 procent groei zou opleveren. De financiële voordelen van een geschoolde bevolking wegen zwaarder door dan de onderwijskosten en de gemiste inkosmten uit arbeid.

10. In West-Afrika worden kinderen voornamelijk ingezet bij de cacaoteelt. Hun werkdag is een ware uitputtingsslag. Vooraleer de jongeren aan het werk kunnen gaan, moeten ze lange afstanden te voet afleggen. Bij het eigenlijke werk moeten de tengere kinderen zwaar en bovendien gevaarlijke werktuigen hanteren. En dit alles in de brande zon. Europa is met 48 procent de grootste afnemer van cacaobonen. En hoewel producenten maar al te graag benadrukken dat hun chocolade 'kinderarbeid vrij' is, blijkt dat in de praktijk niet steeds zo te zijn.

Veertien jaar geleden nam de Algemene Vergadering van Verenigde Naties het Internationale Verdrag inzake de Rechten van Kind (IVRK) unaniem aan. Artikel 32 daarvan beschermt kinderen tegen elke vorm van gedwongen arbeid. Toch is kinderarbeid de wereld nog niet uit. 10 schokkende feiten op een rijtje. 1. Wereldwijd moeten volgens Unicef zo'n 150 miljoen kinderen tussen 4 en 16 jaar werken in erbarmelijke omstandighden. 2. Slechts 1 op 5 kinderarbeiders wordt vergoed voor het werk dat ze aflevert. Deze vergoeding is bovendien erg ondermaats. 3. Jaarlijks sterven 22.000 kinderen bij werk gerelateerde ongelukken. 4. In Pakistan alleen al worden zo'n 10 miljoen kinderen, of bijna zoveel als de ganse Belgische bevolking, gedwongen te werken. De kans dat kledij Made in Pakistan, is vervaardigd door kinderhanden is groot. 5. De Pakistaanse activist Iqbal Masih werd op 14-jarige leeftijd vermoord vanwege zijn strijd tegen kinderarbeid in de tapijtindustrie. 6. Meer meisjes dan jongens werken. Over de hele wereld worden meisjes uitbesteed aan andere families om allerhande huishoudelijke taken te verrichten. Dit gaat soms gepaard met (seksueel) misbruik en hevige uitbuiting. Meisjes worden in verschillende landen als minderwaardig beschouwd ten opzichte van jongens. Daarom krijgen ze minder snel toegang tot onderwijs wat de kans om als kindarbeider ingezet te worden doet toenemen. 7. De meeste kinderen werken op het platteland waar ze al gauw tot tien uur per dag werkzaam zijn. Zeven dagen op zeven. In Azië, waar kinderen vaker tewerkgesteld worden in textielfabrieken, vormen werkdagen van 18 uur geen uitzondering. Maar kinderen in steden hebben het daarom niet beter. Daar gaan jongens aan de slag als schoenenpoetser of leuren ze met sigaretten en snoep. 8. Wie dacht dat kinderarbeid enkel voorkwam in ontwikkelingslanden heeft het mis. Ook in Europa worden de kinderrechten geregeld geschonden door jonge kinderen aan het werk te zetten en zo hun recht op onderwijs te ontnemen. Mede door de crisis begon kinderarbeid opnieuw aan een opmars in onder meer Portugal, Griekenland en Italië. In Napels, de armste stad van Italië, komen arme kinderen soms onder invloed van de maffia te staan, die hen beveelt allerhande jobjes uit te voeren. 9. Het bannen van kinderarbeid zou een goede zaak zijn voor de wereldeconomie. De Internationale Arbeidsorganisatie berekende dat een wereld zonder kinderarbeid 20 procent groei zou opleveren. De financiële voordelen van een geschoolde bevolking wegen zwaarder door dan de onderwijskosten en de gemiste inkosmten uit arbeid. 10. In West-Afrika worden kinderen voornamelijk ingezet bij de cacaoteelt. Hun werkdag is een ware uitputtingsslag. Vooraleer de jongeren aan het werk kunnen gaan, moeten ze lange afstanden te voet afleggen. Bij het eigenlijke werk moeten de tengere kinderen zwaar en bovendien gevaarlijke werktuigen hanteren. En dit alles in de brande zon. Europa is met 48 procent de grootste afnemer van cacaobonen. En hoewel producenten maar al te graag benadrukken dat hun chocolade 'kinderarbeid vrij' is, blijkt dat in de praktijk niet steeds zo te zijn.