Frederic Vanhauwaert

‘Welke nieuwe recepten, mevrouw Homans: besparen op mensen in armoede?’

Frederic Vanhauwaert Coördinator Netwerk tegen Armoede

‘Minister Liesbeth Homans (N-VA) argumenteert dat er nieuwe paden zullen moeten bewandeld worden als het aankomt op armoedebestrijding. Wij vragen ons af welke die dan wel mogen zijn: besparen op mensen?’, vraagt Frederic Vanhauwaert (Netwerk tegen Armoede) zich af.

Coördinerend minister voor Armoedebestrijding Liesbeth Homans (N-VA) schreef afgelopen zondag een opiniestuk voor Knack.be. Ze reageert daarmee op het artikel in De Morgen van 24 april waar Decenniumdoelen en het Netwerk tegen Armoede aangeven dat het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding, zoals het nu voorligt, veel te mager is. Het plan vervalt in de oude gewoonte dat het een opsomming is van een hele rist acties die weinig ambitie of budget toegemeten krijgen. Minister Homans argumenteert dat er nieuwe paden bewandeld zullen (moeten) worden.

Nieuwe bevoegdheden staatshervorming

Liesbeth Homans (N-VA), minister van Huisvesting
Liesbeth Homans (N-VA), minister van Huisvesting© BELGA

Wij vragen ons af, na lezing van het ontwerp Vlaams Actieplan Armoedebestrijding, welke die dan wel mogen zijn. Een koerswijziging ten opzichte van de vorige legislatuur is bijvoorbeeld wel dat men nu stevig op mensen in armoede gaat besparen. Hogere facturen voor kinderopvang, mobiliteit, onderwijs en energie gaan hun richting uit. De 108.000 wachtenden op een sociale woning zullen door het vertragen van het bouwritme voor sociale woningen nog wat langer moeten wachten… Van deze besparingen, of hoe de Vlaamse regering dat sociaal gaat corrigeren, geen spoor in het ontwerp van het plan. Met deze beloofde sociale correctie zou men echt kunnen gaan investeren in mensen die het moeilijk hebben in plaats van erop te besparen. Een toprecept voor sociale vooruitgang.

Misschien bedoelt minister Homans met de nieuwe wegen de nieuwe bevoegdheden die via de staatshervorming overkomen? Vlaanderen krijgt daarbij enkele miljarden extra ter beschikking. Terecht voorziet het regeerakkoord dat al deze bevoegdheden (woonbonus, kinderbijslag, de sanctionerende bevoegdheid inzake werk, eerstelijns-juridische hulpverlening, …) eerst zullen bekeken worden op vlak van impact op armoedebestrijding en dan maximaal in die zin zullen ingezet worden. Helaas, ook dit is geen echt onderdeel van het ontwerp van plan. Van armoedebestrijding weinig gehoord of gezien bij invulling van de woonbonus (reeds in het regeerakkoord zelf) of in hoe de VDAB gaat sanctioneren richting werkzoekenden.

Armoedetoets

Welke nieuwe recepten, mevrouw Homans: besparen op mensen in armoede?

Het uitvoeren van de armoedetoets, een nieuwe weg die voorzien is in het regeerakkoord, werd deze legislatuur nog niet toegepast. Dat kan de minister dus ook niet bedoelen. Over beeldvorming staan er wel enkele zinvolle acties in, zoals een wedstrijd voor studenten journalistiek of de verderzetting van vorming rond inzicht in armoede. Maar een ambitieus beleid zou ook en vooral inzetten op overeenkomsten met de VRT en andere mediaspelers met een stevig budget, en in overleg met mensen in armoede zelf. Dit zou echt een verschil kunnen maken in de huiskamer van vele Vlamingen. Of het vormingsbudget verdubbelen zodat de vele vragen rond armoede vanuit lokale besturen een antwoord kunnen krijgen. Een voorbeeld dat exemplarisch is in het plan.

Armoede is inderdaad geen politiek spelletje en van mening verschillen moet uiteraard kunnen. Het plan van de Vlaamse regering om armoede de komende jaren aan te pakken moet dan ook stevige recepten bevatten. De armoedetoets uitvoeren, ook op maatregelen die de voorbije maanden zijn genomen, de beloofde sociale correctie echt waarmaken en het maximaal inzetten van de nieuwe bevoegdheden, zijn dé ingrediënten uit het regeerakkoord die per definitie voor een stevig gedragen armoedeplan zullen zorgen.

Partner Content