‘Weinig leerachterstand door corona, maar grote verschillen tussen leerlingen’

Lieven Boeve

De impact van de coronacrisis op de leerprestaties in de katholieke basisscholen lijkt ‘globaal beperkt’, maar onder de waterlijn zijn er ‘grote verschillen tussen leerlingen’.

Dat blijkt uit de eerste bevindingen van de gevalideerde toetsen die Katholiek Onderwijs Vlaanderen jaarlijks organiseert.

Een volledige analyse zal pas in het najaar klaar zijn, maar scholen krijgen nu al individuele rapporten over hun onderwijskwaliteit. De eerste, voorzichtige bevindingen wijzen niet op een grote leerachterstand bij leerlingen, gemeten op de hele schoolcarrière op de basisschool, klinkt het.

‘De vele inspanningen van onze scholen en hun schoolteams tijdens de coronacrisis zijn niet voor niets geweest. De impact van de coronacrisis op de leerprestaties lijkt globaal beperkt, maar onder de waterlijn zijn er grote verschillen tussen leerlingen’, zegt Lieven Boeve, directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, in een perscommuniqué.

Verder onderzoek

De netwerkorganisatie wijst er in die context op dat er niet alleen tussen of binnen scholen, maar ook tussen de leerlingen van dezelfde klas onderling grote verschillen kunnen zijn. Zo groeit meer dan een op de negen kinderen in Vlaanderen op met een armoederisico. Dat is niet enkel een kwestie van inkomen, maar een netwerk van sociale uitsluitingen op verschillende, met elkaar verweven domeinen, zoals onderwijs, werk, vrijetijdsbesteding, huisvesting en gezondheid. ‘Verdere analyse moet duidelijk maken of deze ongelijkheid, die scholen de voorbije maanden nog duidelijker zagen, zich ook vertaalt in deze cijfers’, aldus het communiqué.

‘Niet elke leerling heeft de voorbije maanden in een stabiele thuisomgeving doorgebracht’, zegt Machteld Verhelst, pedagogisch directeur van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, in het persbericht. ‘Het blijft de uitdaging om wie achterop is geraakt te ondersteunen, en wie goed mee is voldoende te blijven prikkelen. Daarvoor zal maatwerk nodig zijn.’ Anders dan vorige jaren waren scholen door de coronacrisis dit jaar niet decretaal verplicht om drie leergebieden te toetsen. Uiteindelijk deed toch

Partner Content