Wat betekent het akkoord van Di Rupo voor u?

U zal meer betalen voor een pakje sigaretten en uw bedrijfswagen, maar kan een pensioenbonus vangen. Wat staat verder in het akkoord van formateur Elio Di Rupo (PS)?

De begrotingsgesprekken leken compleet spaak te lopen op de ideologische tegenstellingen tussen de socialisten van de PS en de liberalen van vooral de Open VLD van Alexander De Croo, maar ook Charles Michels MR. Het akkoord wordt door de zes onderhandelende partijen evenwichtig genoemd.

De belangrijkste vraag van de liberalen was om minder te belasten en meer te gaan besparen. De voorstellen van formateur Di Rupo bevatten volgens hen teveel belastingen. De Croo slaagde erin om meer besparingen in het akkoord te krijgen en 300 miljoen euro aan belastingen te schrappen.

Het akkoord omvat 11,3 miljard euro om het begrotingstekort te dichten. Volgend jaar moet de begroting afgesloten worden met 2,8 procent van het BBP tekort, in 2015 moet ze in evenwicht zijn.

In 2012 haalt de regering 42 procent daarvan binnen door te besparen, en 34 procent uit belastingen. De overige 24 procent komen uit “diverse inkomsten” – bijvoorbeeld de nucleaire rente, schrijft De Standaard. De besparingen worden opgedreven in 2013, tot meer dan 50 procent. De belastingen dalen met vier procent van het budget tot 28 procent.

De liberalen hebben ook bedongen dat vervroegd pensioen en brugpensioen minder aantrekkelijk gemaakt werden. De leeftijdsgrens gaat omhoog, de wachtuitkeringen worden herbekeken en de werkloosheidsuitkeringen moeten op termijn dalen.

Welke besparingen zijn bekend?

Vervroegd pensioen of brugpensioen wordt moeilijker. Voor brugpensioen gaat de minimumleeftijd met drie jaar omhoog voor bedrijven in moeilijkheden, tot 55 jaar. Voor de rest is het acht jaar langer wachten en kan het pas op 60. Criterium voor vervroegd pensioen is een carrière van 40 jaar. Minimumleeftijd: 62 jaar. De uitzonderingsclausule voor een in zijn geheel getroffen entiteit of activiteit mag volgens De Tijd “gerust de Arcelor-Mittal-clausule” genoemd worden. Een duidelijke PS-stempel op het akkoord.

Ook wachtuitkeringen komen onder een strenger regime, en de werkloosheidsuitkeringen worden degressiever. Volgens zakenkrant De Tijd vallen in principe alle werklozen na 4 jaar terug op een minimum dat vergelijkbaar is met het leefloon. Nog volgens die krant worden er achterpoortjes in dat dossier gesloten: Di Rupo had bijvoorbeeld voorgesteld alle werklozen met een loopbaan van 20 jaar in bescherming te nemen tegen de degressiviteit. Die minimum loopbaan wordt geleidelijk opgetrokken tot 25 jaar.

De Standaard schrijft dat de wachtuitkering voor 30-plussers beperkt wordt tot drie jaar, tenzij er minstens zes maanden gewerkt is de voorbije twee jaar. De VRT heeft het ook over betere begeleiding van jongeren. De Tijd weet dat de wachtuitkeringen voor schoolverlaters heel wat strenger worden: voor deze groep komt er een echte beperking in de tijd. Schoolverlaters die samenwonen kunnen nog drie jaar een uitkering krijgen, anderen verliezen die uitkering eens ze 33 worden. Uitzondering daarop zijn zij die de voorgaande twee jaar meer dan 156 dagen gewerkt hebben.

Oudere werklozen, schrijft De Tijd, krijgen pas vanaf 55, in plaats van op 50 jaar, recht op een verhoogde uitkering.

De ziekteverzekering moet 2,3 miljard euro besparen, de NMBS enkele honderden miljoenen. Ook in de budgetten van de overheidsadministraties wordt gesnoeid.

Volgens De Tijd komt er een belasting op aandelenopties en betaaltelevisie. De accijnzen op tabak en alcohol stijgen. Wie ook meer zal betalen, zijn werknemers met een bedrijfswagen: de uitstoot en de grootte van de wagen zal daarbij de richtlijn zijn. Die extra belasting moet 200 miljoen euro extra opleveren.

Waar komen de extra inkomsten vandaan?

Wie meer dan 20.000 euro rente krijgt, betaalt daar 25 procent roerende voorheffing op, in plaats van 21. Die solidariteitsbijdrage geldt enkel voor de roerende inkomsten na de eerste 20.000 euro, weet De Standaard.

Op de verkoop van aandelen komt een meerwaardebelasting voor de bedrijven, niet voor de particulieren. Ook aan de spaarboekjes wordt niet geraakt.

De fiscale amnestie verdwijnt, een linkse eis. De altijd in begrotingsopmaken opduikende fraudebestrijding moet 700 miljoen euro opbrengen.

De ziekteverzekeringen en de index blijven onaangeroerd, ook al was er sterke Europese druk tegen de index. Eveneens iets waar de socialisten vurig tegen pleitten. De dienstencheques blijven fiscaal aftrekbaar, maar worden vanaf 2013 een euro duurder.

Volgens De Tijd is er ook een akkoord rond de notionele intrestaftrek. De notionele intrestaftrek wordt toegekend aan bedrijven die investeringen betalen met eigen kapitaal in plaats van met geleend geld. Die aftrek van het eigen vermogen mag voortaan slechts drie procent meer zijn bij belastbare winst. De overdraagbaarheid ervan blijft behouden, maar wordt beperkt in gebruik.

Andere hervormingen

Vanaf 65 jaar, of na een loopbaan van 42 jaar, mag er onbeperkt bijverdiend worden. De Tijd schrijft wel dat bij een inkomen van 33.000 euro bruto per jaar het fiscale voordeel wordt afgebouwd.

Het ambtenarenpensioen zal voortaan op de laatste 10 jaar in plaats van op de laatste 5 loopbaanjaren berekend wordt. Die hervorming had Di Rupo al in zijn nota opgenomen, en wordt nu versneld ingevoerd. Ze zal niet enkel voor nieuwkomers, maar ook voor actieve ambtenaren onder de 50 jaar gelden.

Wie langer dan 45 jaar werkt, vangt een pensioenbonus.

Wat de gelijkgestelde periodes, of de periodes waarin niet gewerkt wordt, maar die wel recht geven op volwaardig pensioen, betreft: dat wordt ingeperkt, weet De Tijd. Onder andere brugpensioen voor 60 jaar zal slechts beperkter meetellen voor het latere pensioen.

Tegen midden 2013 moet er een regeling zijn voor de gelijkschakeling van de statuten van arbeiders en bedienden. Volgens De Tijd is over de inhoud daarvan nog niets gezegd: “Die hete aardappel wordt eerst nog eens doorgeschoven naar de sociale partners.” (SD)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content