Eric Van de Casteele

Waarom zijn uithalen naar links Bart De Wever nog zuur kunnen opbreken

Eric Van de Casteele Medewerker Knack en docent Belgische Historische Inzichten Arteveldehogeschool

Een kijk op de zetelverdeling in het Vlaams parlement nuanceert de stelling dat CD&V incontournable is, schrijft Eric Van de Casteele. Bovendien: Bart De Wever kan Groen in Vlaanderen en CDH federaal nog nodig hebben.

De voorbije dagen is onder meer door de Leuvense politicoloog Bart Maddens verwezen naar de zwakke onderhandelingspositie van de N-VA. Voor het vormen van een federale en een Vlaamse meerderheid zijn de Vlaams-nationalisten, zo wordt aangehaald, niet onmisbaar. Om mee te mogen regeren zouden ze integendeel aangewezen zijn op de CD&V. Zeker omdat de christendemocraten de Vlaams-nationalisten met een tripartite kunnen afdreigen.

Een kijk op de zetelverdeling in het Vlaams parlement nuanceert die stelling. Het Vlaams parlement is immers zowel bevoegd voor gemeenschapsmateries als voor gewestelijke aangelegenheden.

Wordt er in het Vlaamse halfrond over gemeenschapsbevoegdheden gestemd, dan kunnen 124 parlementsleden aan de stemming deelnemen. Daarvan zijn er zes parlementariërs in Brussel verkozen. Afgelopen zondag behaalden de Vlaamse traditionele partijen Open VLD, CD&V en SP.A vier Vlaams-Brusselse zitjes. Daardoor beschikt een tripartite in het Vlaams parlement over een meerderheid van 64 (tegenover 60) zetels. Tenminste, zolang gemeenschapsbevoegdheden, zoals cultuur, in het geding zijn. Want voor de gewestbevoegdheden telt bepaald een andere meerderheid.

Gewestbevoegdheden zijn plaatsgebonden. Ten aanzien van dergelijke aangelegenheden, zoals ruimtelijke ordening en arbeidsmarktbeleid, mogen enkel de in Vlaanderen verkozen parlementsleden hun stem uitbrengen en niet de Brusselaars. Hier hebben we bijgevolg te maken met 118 zetels. Daarvan zijn 60 zetels voorbehouden voor de traditionele partijen en 59 voor de andere. Kortom, tegenover de niet onbelangrijke gewestbevoegdheden zou een Vlaamse tripartiteregering met slechts een stem op overschot regeren. Een enkele overloper van een van de drie meerderheidspartijen is voldoende om de regering aan het wankelen te brengen. Welke nakende minister-president is bereid dat risico te lopen? Welke regering ziet zich een doortastend beleid voeren met het mes op de keel?

In die zin is de onaantastbaarheid van CD&V minder voor de hand liggend dan vooralsnog werd aangenomen. De mathematische wetmatigheid plaatst evenwel de N-VA in een sleutelrol. De Vlaams-nationalisten kunnen immers meerdere coalities uittesten.

Jong-VLD-voorzitter Bert Schelfout gaf alvast een voorzet. Als eerste pleitte hij publiekelijk voor een coalitie van N-VA, Open VLD en Groen. In De Ochtend op Radio 1 somde hij een paar ideologische gelijkenissen tussen de drie partijen op. Alleszins beschikken ze samen in het Vlaams parlement over een riante meerderheid van 69 zetels.

Ook in de Kamer behalen ze een Vlaamse meerderheid. Soortgelijke alternatieve coalities zijn overigens mogelijk aan Franstalige zijde. Indien CDH daarvoor openstaat. En Bart De Wever het vertrouwen wint van de Franstalige christendemocraten en de groenen. Zijn hevige uitvallen naar de linksige politici kunnen hem nog zuur opbreken.

Eric Van de Casteele, medewerker Knack en docent Belgische Historische Inzichten Arteveldehogeschool
Eric Van de Casteele, medewerker Knack en docent Belgische Historische Inzichten Arteveldehogeschool© Steven Decroos

Partner Content