Orry Van de Wauwer (CD&V)

Waarom wachten op burgemeesters om belachelijke GAS-boetes af te schaffen?

Orry Van de Wauwer (CD&V) Vlaams Parlementslid en Senator voor de CD&V.

Waarom moeten we wachten tot burgemeesters als Bart Somers (Open VLD) zelf inzien dat de lokale GAS-reglementen ridicule overtredingen bevatten, vraagt Jong CD&V’er Orry Van de Wauwer. Hij pleit voor een limitatieve lijst met GAS-boetes.

Een aantal steden en gemeenten erkent dat er een probleem is met de GAS-reglementen. Kijk maar naar Sint Truiden en Hasselt. Of Mechelen, dat radicaal in haar GAS-overtredingen snoeit. Maar waarom moeten we wachten tot burgemeesters als Bart Somers (Open VLD) zelf inzien dat de lokale GAS-reglementen ridicule overtredingen bevatten? Misschien ligt het aan verkiezingskoorts bij de burgemeesters, opgejaagd door partijen als Groen en PvdA die van GAS een van hun speerpunten maken, maar het is alleszins een erkenning dat de huidige regelgeving op vele plaatsen onhoudbaar is geworden.

Of kunnen we toch uitgaan van het gezond verstand van lokale bestuurders? Dit argument roepen politici immers in wanneer ik hen vraag om een limitatieve lijst op te stellen voor het gebruik van GAS. Mijn repliek is eenvoudig. Een opsomming van de ridicule voorbeelden van ‘overlast’ die met GAS bestraft werden, spreekt voor zich.

Somers heeft ingezien dat bepaalde GAS-overtredingen niet onder het mom van ‘gemeentespecifieke overlast’ gecategoriseerd kunnen worden. Belletje trek en in bomen klimmen, overlast? Normaal jongerengedrag, lijkt mij. In welke gemeente je ook aan de deur belt.

Mechelen schrapt nu als eerste zoveel GAS-overtredingen, maar is jammer genoeg niet het enige gemeentebestuur met absurde overtredingen in haar GAS-reglement. Of die andere gemeenten gaan volgen met het limiteren van de GAS-overtredingen is nog af te wachten. En als ze al volgen, gebeurt dit opnieuw zonder enige coördinatie en is willekeur wederom de norm.

Maar waarom zouden we wachten? Waarom voorziet het federale, wettelijke GAS-kader geen limitatieve lijst waarvoor GAS mag gebruikt worden? Via de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten kunnen lokale besturen perfect betrokken worden bij de opmaak van dit reglement. Eventueel kan de mogelijkheid bestaan om regionale accenten te leggen, denk maar aan de kustgemeenten.

Door deze limitatieve lijst kan GAS gebruikt worden om, naar de geest van de GAS-wet, effectieve overlast zoals wildplassen en zwerfvuil aan te pakken. Tegelijkertijd worden onzorgvuldig gebruik en rechtsonzekerheid voor de burgers en ambtenraren vermeden, wat verzuring tegengaat. Daarnaast wordt de lokale willekeur een halt toegeroepen. Door het opstellen van een limitatieve lijst vermijd je immers dat een vaag begrip als ‘overlast’ een subjectieve en willekeurige invulling krijgt.

Ik zie enkel voordelen in een limitatieve lijst, zowel voor de bestuurders, GAS-ambtenaren als voor de burgers. Bart Somers heeft de voordelen van een beperkte lijst ingezien. Laat ons niet wachten op alle andere burgemeesters, maar van de komende verkiezingscampagne gebruik maken om onze federale (kandidaat-)parlementsleden op te roepen om een limitatieve lijst op te stellen. Velen zullen hen dankbaar zijn.

Orry Van de Wauwer, Jong CD&V Voor- en Noorderkempen

Partner Content