Opinie

Redactie Knack

‘Waarom Trump wel moet luisteren naar miljardenbedrijven’

‘De uitvoering van het klimaatakkoord kan u helpen om alvast één verkiezingsbelofte waar te maken: jobs naar de VS terugbrengen’, schrijven Sammy Mahdi en Pieter-Jan Crombez van Jong CD&V.

Vandaag en morgen is Donald Trump in ons land. We hebben de eer en het genoegen hem te verwelkomen in het kader van uw eerste buitenlandse trip als staatshoofd. Op die gelegenheid willen we proberen om hem deze boodschap meegeven.

Als christendemocratische jongeren hechten we veel waarden aan de problematiek van milieu en klimaat. Onze voorouders beschreven dat met de term ‘rentmeesterschap’. In aanloop naar de klimaatconferentie in Parijs hebben we intensief gewerkt rond de problematiek van milieu en klimaat. We duwden mee aan de kar om het thema hoog op de politieke agenda te houden en formuleerden concrete beleidsvoorstellen. Onze aarde willen we zo beheren dat ook onze kinderen en kleinkinderen hier menswaardig kunnen leven.

‘Waarom Trump wel moet luisteren naar miljardenbedrijven’

Velen maken zich zorgen over welke positie Trump na de G7 zal innemen over het klimaatverdrag dat door de hele wereld in Parijs werd goedgekeurd. Wij niet. Wij vertrouwen erop dat de Amerikaanse president de taal zal spreken die hij het best kent: de taal van het geld en van de grote multinationals. Dat is een goede zaak.

Want hij heeft ongetwijfeld ook gehoord dat zij voor het klimaatakkoord zijn? Shell, ExxonMobil en BP, drie oliegiganten, steunen openlijk het akkoord. Commerciële giganten als Apple, Google, Intel, Microsoft, Novartis, Unilever en Walmart volgen. Zelfs de steenkoolindustrie roept op om niet uit het verdrag te stappen. Maar liefst 280 grote pensioen- en investeringsfondsen, goed voor 17 biljoen aan wereldwijd kapitaal, roepen Trump op om het verdrag te respecteren. Renewable energy is here to stay and they know it. De privésector investeert reeds massaal in de toekomst. Ook de Amerikaanse Defensie zet volop in op groene energie om haar jaarlijkse oliefactuur van 15 miljard dollar te verlichten.

En het klimaatakkoord kan Trump helpen om alvast één verkiezingsbelofte waar te maken: jobs naar de VS terugbrengen. In plaats van olie in het buitenland op te pompen, zorgen groene investeringen in eigen land voor jobs voor de eigen bevolking. In de Amerikaanse groene-energiesector zijn reeds bijna vijf keer meer banen beschikbaar dan in de fossiele industrie. Het aantal jobs in de zonne-energiesector nam vorig jaar met een kwart toe, tot 350.000. Windenergie groeide met 32% en verschaft nu werkgelegenheid aan meer dan 100.000 mensen, dubbel zoveel als in 2013. Terzelfdertijd kalft de fossiele industrie af: het aantal jobs in de steenkool-, gas- en oliesector daalde vorig jaar met bijna een tiende, tot 200.000.

Wij vernemen dat de president na enkele dagen in het buitenland oververmoeid is. Het lijkt ons goed dat hij zijn energie dus bewaart voor belangrijke zaken als twitter en op dit vlak meer even vertrouwt op de grote multinationals.

Sammy Mahdi (voorzitter JONGCD&V) en Pieter-Jan Crombez (nationaal bureaulid JONGCD&V)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content