Opinie

Jean Marie de Meester (Rood!)

Waarom Joëlle gelijk heeft over Sharia4Belgium

Jean Marie de Meester (Rood!) Advocaat en voorzitter van Rood! West-Vlaanderen

Het federale kernkabinet wou zich vrijdag nog niet uitpreken over het wetsontwerp van minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet (CDH) om radicale organisaties als Sharia4Belgium te verbieden. Er bestaat binnen de federale regeringspartijen VLD en SP.A immers twijfel of die wet de vrijheid van vereniging – een grondrecht – niet in het gedrang brengt.

“Milquet bijt in het zand met wetsontwerp tegen Sharia4Belgium” las ik vandaag in de krant.

Het federale kernkabinet wou zich vrijdag nog niet uitpreken over het wetsontwerp van minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet (CDH) om radicale organisaties als Sharia4Belgium te verbieden. Er bestaat binnen de federale regeringspartijen VLD en SP.A immers twijfel of die wet de vrijheid van vereniging – een grondrecht – niet in het gedrang brengt.

Ik vrees dat zowel VLD als SP.A wat achter de (juridische) feiten aanloopt.

In het Refah Partisi arrest verklaarde het Europees Hof van de Rechten van de Mens de sharia manifest in strijd met de beginselen van een democratische samenleving. Dienvolgens meende het Hof dat verenigingen en/of groepen die tot doel hebben het instellen van de sharia te bekomen kunnen buiten de wet gesteld worden. De Refah Partisi had immers in Turkije opgeroepen tot de invoering van de sharia. Dit arrest dateert al van 2003 en een verbod op de Refah partisi door de Turkse overheid werd niet in strijd geacht met de vrijheid van meningsuiting vervat in artikel 10 van het Verdrag noch met artikel 11 die de vrijheid van vergadering en vereniging garandeert.

Maar meer nog.

Twee weken geleden nog bevestigde ditzelfde Hof haar eerder ingenomen standpunt aangaande de sharia. In het arrest HIZB UT-TAHRIR tegen de Duitse staat van 12 juni jongstleden verklaarde het Hof dat Duitsland wel degelijk het recht had de vereniging HIZB UT-TAHRIR buiten de wet te stellen. Zoals de Refah Partisi en Sharia4belgium ijverde de HIZB UT-TAHRIR voor de invoering van een kalifaat van islamitische landen waarbij enkel nog de sharia zou toegelaten worden.

Het is dan ook meer en meer duidelijk dat minister Milquet het juridisch gelijk aan haar kant heeft eerder dan de VLD en de SP.A. Het is trouwens onduidelijk waarom beide partijen zich verzetten tegen het wetsontwerp van Milquet. Het zal uiteindelijk de rechtbanken zijn die zullen oordelen of sharia4belgium en andere verenigingen buiten de wet gesteld dienen te worden. Nu is die mogelijkheid er niet of amper.

Uiteindelijk zal elke vereniging die meent ten onrechte te zijn verboden zich kunnen wenden tot het opperste gerechtshof, het Europees Hof van de Rechten van de Mens te Straatsburg. Er zijn dus genoeg rechterlijke controlesystemen die voorkomen dat een vereniging of groep willekeurig zou worden verboden. Zo werkt dat uiteindelijk in een rechtstaat.

Maar inmiddels weten we wat het Europees Hof over de sharia denkt en over verenigingen die tot doel hebben de invoering ervan te bewerkstellingen.

Jean Marie de Meester

Partner Content