Maurits Vande Reyde (Open VLD)

‘Waarom ik, fervent Trump-tegenstander, niet meestap in de anti-Trumpbeweging’

Maurits Vande Reyde (Open VLD) Vlaams Parlementslid (Open VLD) en oud-voorzitter van Jong VLD

Volgens Maurits Vande Reyde (voorzitter Jong VLD) is de enige manier om het gesloten wereldbeeld van Donald Trump te bekampen, volop strijden voor meer vrijheid bij ons. Helaas scoren de hevigste anti-Trumpers daar zelf akelig slecht in.

Ik kreeg er de afgelopen dagen nogal wat social mediavuur over te verwerken: waarom ik me langs mijn meest asociale kant liet zien om niét aanwezig te zijn op de anti-Trumpmars deze week in Brussel. En waarom we bij Jong VLD – stel je voor- iedereen vrij lieten om daar zelf in te beslissen. Wél op de Pride, niet op straat tegen de baarlijke duivel. De macho met de gemene handdruk, de Melania-gijzelaar. Schande, hypocriet, voel-u-maar-een-beetje-superieur-ja!

Bof. Voor alle duidelijkheid: ik heb niets tegen betogingen. Zelfs niet als ze net dat tikkeltje te veel tu m’as vu-gehalte hebben. Alleen ontging de boodschap mij deze keer totaal. Tegen Trump, mooi, akkoord, maar waarom? Eerlijk: zelfs na twee dagen betogen was het me nog steeds niet duidelijk. Het ging meer over de persoon en eigen stokpaardjes dan beleid. Dan haak ik sowieso af.

Waarom ik, fervent Trump-tegenstander, niet meestap in de anti-Trump beweging

Mijn manke protestbeen zat echter dieper gekneld dan enkel dat. De beste manier om Trumps gesloten wereldbeeld te bekampen is namelijk om vrijheid bij ons volop en onvoorwaardelijk te verdedigen. En laat het nu net dat zijn waar veel ridders op hun Trump-paard akelig slecht in scoren. Toppunt daarvan is ongetwijfeld de sp.a. Die presteerden het om zondag nog luidkeels “Europa eerst!” te roepen. Volgens hen moet de Europese markt voor overheidsaankopen grotendeels het monopolie worden van Europese bedrijven. Sorry, beste startups in Centraal-Afrika: hou u voortaan maar bezig met wat fruit verkopen op uw eigen armtierige binnenlandse markt. Daar krijg ik de kriebels van.

Of je er nu Humanprogress.org, Paul Krugman of Hans Rossling bijhaalt: er is quasi economische consensus dat vrije handel de wereld in zijn geheel vooruit helpt, zeker de landen die net onder de armoedegrens blijven vechten voor een betere toekomst. Wat John Crombez schreeuwde in een poging extreemlinks een hak te zetten: Trump avant la lettre. Alle ontwikkelingshulp ten spijt. Onbegrijpelijk.

Versta me niet verkeerd: Het is op alle vlakken nu al duidelijk dat Barack Obama een significant betere president was voor deze wereld dan Trump ooit zal zijn. Dat kwam grotendeels omdat hij zijn politiek kapitaal inzette. Moed tonen, vooral op domeinen waar hij zijn eigen achterban niet meehad. Over het homohuwelijk bijvoorbeeld (eerst tegen, daarna voor). Belastingverminderingen waar ze nodig waren. Klimaatmaatregelen, tegen de staalarbeiders in.

Of abortus. Een thema waar Trump de klok veertig jaar wil terugdraaien. Daarvan hebben we bij ons ook een regeringspartij met bedenkelijke houding. CD&V weigert nog steeds halsstarrig abortus uit de strafwet te halen. De broodnodige verlenging van de wettelijke 12-weken termijn is voor hen absoluut taboe. Alle experten zijn het erover eens dat dit een schending is van het zelfbeschikkingsrecht voor vrouwen. Wouter Beke verwijst droogjes naar het regeerakkoord. Dat is Trump in een hip Tsjeef-tshirt. Organiseer daar een betoging voor en ik stap meteen mee.

Alternatieve feiten

Trump heeft bovendien zijn eigen alternatieve feiten wanneer het over klimaatopwarming gaat. Protest daartegen is absoluut nodig. Alleen is het nog beter om bij ons het goede voorbeeld te geven. Het dogmatisch verzet van Groen tegen genetisch gemodificeerde organismen veegt even vlot de wetenschap van tafel. Biologische aanpassingen van gewassen bieden nochtans enorm potentieel in de strijd tegen hongersnood, armoede, klimaatopwarming en ecologisch verantwoorde veeteelt. Voor Groen kan dat echter niet, want hun achterban is tegen. Politiek kapitaal inzetten in België: het is helaas alsnog nog geen anti-Trumptrend.

Het dogmatisch verzet van Groen tegen genetisch gemodificeerde organismen veegt even vlot de wetenschap van tafel.

Dat stoort me mateloos. Trump weet wel dat de wereld tegen hem is. Sterker nog: hij heeft er vanaf zijn inhuldigingsspeech een handelsmerk van gemaakt. America first, isolationisme ten top. Het zou hem pas verontrusten mocht er géén betogende menigte staan overal waar hij komt. De enige manier waarop hij op die weg kan verder gaan, is wanneer zijn gesloten samenlevingsbeeld echo’s krijgt bij ons. Dat is helaas nog steeds het geval, vooral bij de luidste anti-Trumpers.

Het is een beetje zoals met religieus extremisme: IS kan je ook enkel verslaan met een verdraagzame samenleving waarin iedereen, ongeacht etnische achtergrond of overtuiging, zijn plaats heeft. Dat is de manier waarop ik de gesloten visie van Trump wil bestrijden: zorgen voor méér vrijheid in ons eigen land. De vrijheid om zoveel te werken als je zelf wil. Om extra nettoloon te krijgen in plaats van eco-cheques voor potgrond. Of om te trouwen, daten, single, man, vrouw, hetero, homo, bi, whatever te zijn zonder dat de wet daar onderscheid in maakt. Meer vrijheid hier: voor mij is dat de enige echte Trump-betoging.

Partner Content