Waarheidscommissie onderzoekt misdaden Braziliaanse dictatuur

(Belga) In Brazilië wordt een waarheidscommissie opgericht, die ook misdaden tegen de mensenrechten tijdens de militaire dictatuur van 1964 tot 1985 zal onderzoeken. De Senaat stemde woensdagavond (lokale tijd) eensgezind een overeenkomstig wetsvoorstel, dat nog door presidente Dilma Rousseff moet ondertekend worden.

De commissie zal bestaan uit zeven leden. Openbare instellingen en besturen zijn tot samenwerking verplicht en moeten desgewenst ook tot nu toe geheim gehouden documenten ter beschikking stellen. Bovendien kan de commissie getuigen dagvaarden en forensische onderzoeken op gang brengen. De raad beschikt echter niet over volmachten om te straffen, als de feiten verjaard zijn of onder politieke amnestie vallen, die de laatste president van de militaire regering, generaal João Figueiredo, in 1979 had uitgevaardigd. De onderzoeksperiode overstijgt de dictatuur en omvat de jaren van 1946 tot 1988. De opdracht luidt onder andere folterpraktijken en moorden na te gaan, die in naam van de Braziliaanse staat werden begaan. Minister voor Mensenrechten Maria do Rosário sprak van een “historische zege en een nieuwe fase voor Brazilië”. Presidente Rousseff maakte zelf tijdens de dictatuur deel uit van het verzet. Ze werd begin de jaren zeventig opgesloten en gefolterd. Aan de beslissing tot de oprichting van een commissie ging een lange strijd met de leiding van de strijdkrachten vooraf, die vergelding van oppositiegroepen vrezen. Om een akkoord te bereiken werd de wettekst afgezwakt en de tijdsduur over de militaire dictatuur uitgebreid. Bovendien verdwenen uit de tekst begrippen als “politieke onderdrukking”. (KAV)

Partner Content