VS-rechter schort choquerende foto’s op pakjes sigaretten op

(Belga) Een Amerikaanse rechter heeft maandag de verplichting opgeschort voor sigarettenfabrikanten om op hun pakjes shock-foto’s te plaatsen die wijzen op de nadelen van roken. De magistraat meende dat die producenten een goede kans maken te bewijzen dat die verplichting ongrondwettelijk is.

De Amerikaanse regering wilde de choquerende foto’s vanaf september 2012 verplichtend maken als een soort “mini-reclamepaneel” voor de openlijke antitabakcampagne van de Democratische regering, meende rechter Richard Leon. In augustus hadden vier Amerikaanse sigarettenproducenten klacht ingediend tegen het Amerikaanse Voedsel- en Geneesmiddelenbureau FDA. Zij voerden aan dat de verplichting ingaat tegen de vrijheid van meningsuiting die door het eerste amendement op de Amerikaanse grondwet wordt gegarandeerd. Rechter Leon ging ervan uit dat die fabrikanten een goeie kans maken gelijk te krijgen van de justitie. Daarom schortte hij de verplichting op in afwachting van een uitspraak ten gronde. (LVK)

Partner Content