Opinie

Güler Turan (SP.A)

Vrouwelijk ondernemen

Güler Turan (SP.A) Vlaams Volksvertegenwoordiger voor SP.A

Deze week organiseerde ik in samenwerking met zij-kant, de progressieve vrouwenbeweging, een gespreksavond voor kleine zelfstandigen. Meerbepaald, voor vrouwelijke ondernemers. Meer dan honderd dames schreven zich in. Trots sprak ik hen toe. Deze vrouwen weerspiegelen perfect het onontgonnen potentieel van zovelen die klaarstaan hun creativiteit te tonen.

De conclusie van de informatieavond kwam overeen met de onderzoeksresultaten van ondermeer Harvard en Vlerick: in vrouwelijk ondernemerschap schuilt namelijk een ontzettende capaciteit en een enorme groei voor de economie.

Vrouwelijke psyche

De OESO denkt er net zo over en acht het zelfs noodzakelijk om het thema individueel te onderzoeken. Vrouwen die ondernemen creëren niet alleen jobs voor zichzelf, maar ook voor anderen. De vrouwelijke psyche weet met regelmaat gebruikelijke bedrijfsmoeilijkheden te doorgronden en te ontmantelen zoals geen man dat haar nadoet. Dat dergelijk gedrag zich laat optekenen in de return of investment werd ook door shareholders opgemerkt. Coca-cola speelt bijvoorbeeld al in op deze trend en tracht in de gejaagde ‘war for talent’ zijn vrouwelijk kapitaal te vergrendelen. Het bedrijf ziet vijf miljoen ondernemende vrouwen als onderdeel van haar wereldwijde supply chain in 2020.

Het aantal vrouwelijke ondernemers in Vlaanderen is, net als in andere regio’s van de wereld, laag in absolute termen. Het is bovendien ook laag in vergelijking met het aantal mannelijke ondernemers. Vorig jaar telde ons land 335.000 ondernemende vrouwen, goed voor een totaal van 33,9 procent van de totale ondernemende bevolking. Een jaar voordien was dat nog 35 procent. We gaan dus achteruit… Terwijl de ondernemende vrouw duidelijk vooruit wil. Ieder jaar groeit het aantal startende vrouwelijke ondernemers tegenover de mannelijke starters. Toch blijkt dat 40 procent van deze vrouwelijke starters na vijf jaar stopt, bij mannen gaat het om 30 procent.

Koningin Mathilde

‘The Global Entrepeneurship Monitor’ (GEM) berekende in zijn recente studie (2013) naar vrouwelijk ondernemerschap wat het effect zou zijn op het bbp van opkomende economieën als vrouwen gelijkwaardig zouden participeren.

Hun berekening klokte af op $1T. GEM stelde eveneens vast dat in de VS en Europa 18 procent minder vrouwen denken dat ze zullen slagen in hun zelfstandige activiteit dan mannen. Zo zouden vrouwen ook minder vertrouwen hebben in hun capaciteiten en kampen ze met een lager zelfbeeld. Zonde van al dat potentieel. Zonde van al dat geld. Zonde van het verlies aan marktaandeel. Zonde van het verlies aan economische en maatschappelijke groei.

Gelukkig reiken we prijzen uit. Koningin Mathilde deed dat vorige week nog. De meest beloftevolle ondernemende vrouw van het jaar kreeg een boeket roze rozen. Daarnaast complimenteren we geregeld. U doet én de afwas én u pendelt naar Brussel? Alle Geert Hostes op een stokje. Er wordt wel gewerkt aan flankerende maatregelen maar het kan beter.

In vrouwelijk ondernemerschap schuilt een ontzettende capaciteit en een enorme groei voor de economie

Gu0026#xFC;ler Turan

Ik pleit voor een overheid die inzet op een goed kmo-beleid. Een overheid die barrières voor toegang tot de markt en groei wegneemt, die ondernemerschap aanmoedigt door de sociale verzekering van zelfstandigen te verbeteren én die een beleid uitwerkt om gefailleerde ondernemers uitzicht te geven op een tweede kans. Creëer fiscale eerlijkheid voor mensen die werken en voor ondernemers die jobs creëren. Vraag bijvoorbeeld een correcte bijdrage aan wie zijn inkomen uit vermogen haalt. Maak van de administratie een dienstverlener in plaats van een tegenstander. Zulke maatregelen zullen alvast heel wat gewicht van de ondernemende schouders wegleiden. Hef daarbij blokkades op die talenten verhinderen zich te ontplooien en de motor van de werkgelegenheid en welvaart zal vurig draaien.

Feminisme

Deze blokkades wortelen vaak in vastgeroeste percepties. Clichés rond de ondernemende vrouw werden nog net niet opgenomen in het Van Dale grootboek. Perceptie heeft een eigenzinnig karakter. Daarom pleit ik voor een ‘naakt’ feminisme. Feminisme waarin (nog) meer wordt onderschreven dan sociale en culturele rechten. Feminisme waar meer nodig is dan blote borsten. Feminisme waar we ons tonen. De vrouwelijke kern ontbloot, een sluimerende kracht die bloesemt. Een feminisme waar vrouwen de leiding nemen en niet alleen maatschappelijke, maar ook economische processen hertekenen. Niet zonder mannen maar naast mannen. In evenwicht. Zo werkt het, zo hoort het.

Güler Turan

Güler Turan is Vlaams Volksvertegenwoordiger voor SP.A en vertegenwoordigt in de commissie Economie de belangen van de kleine zelfstandigen. Momenteel trekt ze samen met zij-kant, de progressieve vrouwenbeweging, door Vlaanderen om het vrouwelijk ondernemerschap te promoten.

Partner Content