Vrijlating Michelle Martin: beslissing op 15 september

(Belga) De strafuitvoeringsrechtbank van Bergen heeft dinsdag achter gesloten deuren de nieuwe aanvraag voor de voorlopige vrijlating van Michelle Martin onderzocht. Haar advocaat, mr. Thierry Moreau, stelde een nieuw re-integratieplan voor. De beslissing wordt op 15 september verwacht.

Mr. Georges-Henri Beauthier, de raadsman van Laetitia Delhez, een van de slachtoffers van de bende-Dutroux, eiste toegang tot het volledige dossier om een tegensprekelijk debat toe te laten. “Sommige strafuitvoeringsrechtbanken aanvaarden dat de burgerlijke partijen deelnemen aan de debatten, maar dat is niet het geval in Bergen. Het is moeilijk om zich terdege uit te spreken zonder kennis van het plan en de projecten van Michelle Martin”, wierp hij op. De inhoud van het nieuw ingediende plan van de verdediging van Martin werd niet openbaar gemaakt. “Indien het eerste plan spaak liep, is dat hoofdzakelijk als gevolg van de mediatisering”, aldus mr. Moreau. Een van de voorgestelde voorwaarden uit het eerste rehabilitatieplan – het onthaal in een Frans klooster – raakte niet vervuld waardoor de voorlopige vrijlating van Michelle Martin werd opgeschort. De strafuitvoeringsrechtbank zal zich op 15 september uitspreken over het plan van de verdediging en het verzoek van mr. Beauthier. (PVO)

Partner Content