Vlinks

‘Vreemd dat wij voor onze vrijheid van autorijden 637 dodelijke slachtoffers per jaar over hebben’

Vlinks Vlinks streeft naar een sociaal, rechtvaardig en inclusief Vlaanderen met maximale autonomie.

Naast maatregelen om het auto- en vrachtverkeer terug te dringen, pleit Erik D’hamers van Vlinks er ook voor om fluo-hesjes voor fietsers verplicht te maken wanneer het donker is.

Geen enkele autobestuurder kan het ontkennen; sommige fietsers en voetgangers zijn moeilijk of nauwelijks zichtbaar in het verkeer. Vooral ’s morgens en ’s avonds als iedereen onderweg is van of naar het werk of school, dikwijls in donkere kledij. Dit veiligheidsprobleem stelt zich zeker in deze tijd van het jaar; de dagen beginnen te korten en zowel chauffeurs als fietsers en voetgangers moeten weer wennen aan het gevaar van de donkere periode.

‘Vreemd dat wij voor onze vrijheid van autorijden 637 dodelijke slachtoffers per jaar over hebben’

Voor de veiligheid van fietsers blijkt het ook letterlijk een donkere periode te zijn. Zelf fiets ik dagelijks van Antwerpen-centrum naar de haven en terug. Op één week tijd vielen op deze fietsroute telkens ’s morgens drie dodelijke verkeersslachtoffers; twee fietsers en één voetganger. De twee fietsers kwamen onder een vrachtwagen om het leven, de voetganger werd door een bestelwagen geraakt. Op zo’n momenten besef je dat fietsen in en om de stad een zeer risicovolle onderneming is. Vreemd dat wij voor onze vrijheid en luxe van het autorijden 637 dodelijke verkeersslachtoffers en 4103 ernstig gewonden per jaar over hebben. (cijfers van 2016) Gelukkig neemt het aantal doden af, 15 jaar geleden waren het er nog meer dan 1000. Het aantal fietsongevallen nam vorig jaar echter wel toe met 3,3 procent.

Ondertussen groeit het protest bij de fietsers die zich terecht vragen stellen over het mobiliteitsbeleid en de gevaarlijke situaties onderweg. Zo is er in Antwerpen maandelijks een Critical mass bike ride, een optocht van honderden bezorgde fietsers. Anderen zijn dan weer met een petitie gestart voor conflictvrije kruispunten om ongevallen te voorkomen. Dit kan bijvoorbeeld door de fietsers en voetgangers in alle richtingen tegelijk groen te geven, terwijl het andere verkeer moet wachten. Zo komen auto’s en fietsers niet met elkaar in conflict. In Nederland is dit al jaren gewoon de norm.

Maar wat kan een fietser -buiten extra voorzichtig zijn- zelf ondernemen om beter zichtbaar te zijn? Een fluo-hesje dragen is zeker een verbetering. Helaas dragen veel fietsers zo’n vestje niet graag omdat het nogal opvalt en ze het niet bijzonder modieus vinden. Daarom pleit Vlinks voor een meer dwingende maatregel: verplicht fluo-hesjes voor fietsers in de schemerperiodes en ’s nachts. Iets verplichten is nooit een populair, maar als er ook maar één leven door gered kan worden of een ongeval minder ernstig afloopt dan is deze maatregel bijzonder nuttig. Zeker de veiligheid van kinderen kan hier baat bij hebben, zij kunnen nog niet zo vlot anticiperen op het steeds drukker wordend verkeer. Bovendien kost een hesje slechts enkele euro’s, dus daarvoor moet je het als fietser zeker niet laten.

Het is zeker goed de zwakke weggebruikers te vragen zichzelf beter te beschermen. Maar het is niet simpelweg de bedoeling om ook die zwakke weggebruiker op te zadelen met de typische ‘responsabiliseringstruuk’, in de zin van ‘als jou iets naars overkomt zal dat wel minstens voor een stuk je eigen schuld zijn’. Ook andere maatregelen dringen zich op, er is veel te veel auto- en vrachtverkeer op de weg. Belast de bedrijfswagen even sterk -of nog zwaarder- als het loon en maak het vrachtvervoer via spoor en binnenscheepvaart aantrekkelijker en competitiever. En met een ‘ecologische voetafdruk-heffing’ kan je zinloze transporten laten dalen.

Meer en veiligere fietspaden kunnen het aantal fietsongevallen verminderen. Steden, provincies en het Vlaams Gewest doen hier reeds goed werk maar dit is zeker nog niet voldoende. De hoeveelheid voertuigen blijft in Vlaanderen nog steeds toenemen, terwijl ook het aantal fietsers stijgt. Bovendien zorgt de opkomst van de elektrische fiets er de laatste jaren voor dat steeds meer mensen gaan fietsen, zeker nu sinds kort ook de speed pedelecs een fietsvergoeding krijgen.

De hoge druk die op mensen wordt gelegd gaat ten koste van mensen. Alles moet alsmaar sneller en meer. Kinderen moeten naar school en van de ene club naar de andere gevoerd worden. En dat moet met de auto, want het is te gevaarlijk op straat met al die vele auto’s…

Erik D’hamers is kernlid van Vlinks

Partner Content