Vragen over rechtsgeldigheid negatieve wilsbeschikking

(Belga) Het UZ Gent laat in de zaak over de negatieve wilsbeschikking vandaag weten dat er een aantal vragen gerezen zijn, “zowel juridisch als medisch”, met betrekking tot de rechtsgeldigheid van die verklaring en van de vertegenwoordigingsbevoegdheid. Het UZ wil de behandeling van een comapatiënt niet stopzetten, hoewel die vroeger zelf had aangegeven in een dergelijke toestand geen verdere behandeling te willen.

Het ziekenhuis en een van zijn artsen werden vanochtend gedagvaard in kort geding voor de rechtbank van Gent. Het proces werd meteen uitgesteld naar vrijdag. De advocaat van de man en de raadsman van het UZ verklaarden zich na afloop bereid te praten om tot een constructieve oplossing te komen. Volgens het UZ is het Ethisch Comité op vraag van de behandelende artsen de voorbije week twee keer in spoed en plenair samengekomen over de zaak om een advies te formuleren. “Ons dossier is overhandigd aan onze raadsman, die op constructieve wijze onze belangen zal behartigen”, stelt het ziekenhuis in een mededeling. Het UZ herinnert eraan dat het zorgvuldigheidsbeginsel bij elke medische behandeling voorop staat. “Er wordt niet lichtzinnig omgesprongen met beslissingen die verstrekkende en onomkeerbare gevolgen kunnen hebben voor de patiënt. De patiënt wordt gesedeerd en krijgt medicatie om zijn behandeling mogelijk te maken”, aldus nog het ziekenhuis. (Belga)

Partner Content