Voorzitters tevreden over staatshervorming: ‘Er zijn partijen die praten en partijen die doen’

De acht partijen van de institutionele meerderheid, de federale meerderheid aangevuld met de groenen, reageeren opgetogen op de finale uitwerking van de zesde staatshervorming. “Er zijn partijen die praten en andere partijen die doen”, stelde Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten.

De 70 pagina’s van het politieke akkoord zijn vertaald in duizend pagina’s wetteksten. “Met de zesde staatshervorming is het land klaar voor de 21ste eeuw”, zei Rutten. Het zwaartepunt komt op het regionale vlak te liggen, terwijl de federale overheid zich op de kerntaken focust en de solidariteit waarborgt in de sociale zekerheid.”

Meer bevoegdheden

De SP.A heeft deelgenomen aan alle staatshervorming, bracht Senaatsfractieleider Bert Anciaux in herinnering. “De partij heeft altijd het etiket gehad niet Vlaams genoeg te zijn, maar we hebben Vlaanderen steeds meer bevoegdheden gegeven.” Anciaux hoopte dat deze staatshervoming stabiliteit in het land zal brengen. Het komt er voor hem op aan om de hervorming om te zetten in het belang van de burger.

“Het akkoord geeft autonomie aan de regio’s, brengt stabiliteit in het land en zorgt ervoor dat de vergrijzing betaalbaar blijft”, stelde Wouter Beke (CD&V). Hij wees ook op de inbreng die de deelstaten – onder meer via de Senaat – krijgen in de federale staat en de wijzigingen aan de grondwet.

Klimaatverandering

Groen-voorzitter Wouter Van Besien hoopte dat er nu opnieuw tijd is voor beleid. De staatshervorming zorgt ervoor dat de solidariteit tussen de mensen versterkt wordt, vindt hij. Daarnaast worden de gewesten financieel beloond om zich harder in te zetten voor de strijd tegen de klimaatverandering. “Regeringen zullen geprikkeld worden om de gebouwen energiezuiniger te maken en de mobiliteit efficiënter. Dat is goed voor de portemonnee van de burgers en hun gezondheid.”

Van Besien was ook opgetogen over het luik politieke vernieuwing, dat onder meer voorziet in een sterkere en onafhankelijke controle op de partijfinanciering. De bevoegde commissie krijgt er experts bij, het Rekenhof krijgt meer toegang tot documenten en kan zelf onderzoeksdaden stellen en er wordt een beroepsmogelijkheid bij het Grondwettelijk Hof voorzien.

Het land stabiliseren

“Tijdens de verkiezingen van 2010 had de PS beloofd het land te stabiliseren. Daar zijn we in geslaagd”, vond PS-voorzitter Paul Magnette. Zijn collega Charles Michel (MR) wees erop dat de zesde staatshervorming zal leiden tot een samenwerkingsfederalisme en een eind heeft gemaakt aan problemen “die de relaties tussen het federale niveau en de deelstaten verziekten.”

Marcel Cheron van Ecolo noemde het geleverde werk ‘vitaal’. “De groenen hebben hun verantwoordelijkheid niet ontlopen”, zei hij verwijzend naar de N-VA, die zich in de zomer van 2011 niet wilde onderhandelen.

CdH-voorzitter Benoît Lutgen keek naar de toekomst: “Het komt er nu op aan om deze energie te behouden en in te zetten voor projecten rond tewerkstelling, fiscale hervorming en de toekomst van de jongeren.” (Belga/TV)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content