Vooruit legt stemrecht vanaf 16 jaar opnieuw op tafel

Vooruit legt het stemrecht vanaf 16 jaar bij de lokale verkiezingen opnieuw op tafel in het Vlaams Parlement. Regeringspartij N-VA blijft tegen het idee gekant.

In het parlement ligt momenteel een hervorming van de lokale verkiezingen voor, waarin onder meer de opkomstplicht verdwijnt en de burgemeester rechtstreeks wordt verkozen. Vooruit is ontgoocheld dat in de hervorming het stemrecht vanaf 16 jaar niet is opgenomen. ‘Dat verbaast mij, want minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD) toonde zich in het verleden nog openlijk grote voorstander van het idee’, zegt Kurt De Loor van Vooruit. ‘Een gemiste kans.’

Vooruit dient daarom een amendement in, om de regeringspartijen kleur te laten bekennen. Ook CD&V sprak zich in het verleden uit voor het idee. ‘Dit is echt een unieke kans om jongeren en hun visie te laten meetellen’, zegt De Loor. ‘Wat de politiek beslist, heeft immers ook een grote impact op het leven van jongeren: ze lopen school, fietsen naar huis of nemen de bus, gaan sporten, gaan op kamp met de jeugdbeweging. Het is niet meer dan logisch dat we hen een stem geven in het maatschappelijke debat.’

N-VA

N-VA blijft echter het stemrecht vanaf 18 jaar verdedigen. ’18 is een goede leeftijd, omdat je vanaf dan heel wat rechten en plichten krijgt’, zegt Kris Van Dijck. ‘Je bent zelf burgerlijk aansprakelijk, je kan een huis kopen, trouwen, enzovoort.’

Bovendien blijkt uit studies dat de Vlaamse 16- en 17-jarigen niet massaal zitten te wachten op stemrecht, voert hij aan. Van Dijck wijst er tot slot op dat het idee niet in het regeerakkoord staat, ‘en dat is een voldragen stuk van de drie regeringspartijen’.

Partner Content