Vooruit en Groen leggen indexering Groeipakket opnieuw op tafel

Hannes Anaf (Vooruit). © belga

De Vlaamse oppositiepartij Vooruit wil dat het Groeipakket opnieuw aan de index gekoppeld wordt. De partij dient in het parlement een voorstel in om de bedragen en de inkomensgrenzen van de toeslagen af te stemmen op de gezondheidsindex. Zo zouden die mee stijgen bij elke overschrijding van de spilindex. Groen wil dan weer dat de halvering van de vaste verhoging van de bijdragen, die de Vlaamse regering vorig jaar doorvoerde, teruggedraaid wordt.

De twee partijen reageren daarmee op het nieuws dat de besparingen op het Groeipakket gezinnen 208 euro per jaar per kind kosten, zo blijkt maandag uit cijfers van de Gezinsbond. De Vlaamse regering besliste in 2019 om de vroegere kinderbijslag niet meer de linken aan de index, maar om te werken met een vaste verhoging van 2 procent per jaar. In 2021 besliste minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) evenwel om die verhoging terug te schroeven naar 1 procent.

Volgens Hannes Anaf, Vlaams parlementslid voor Vooruit, had de Vlaamse regering het Groeipakket al lang moeten bijsturen en de spilindex in rekening nemen. ‘De prijzen van onze energiefactuur, aan de pomp en in de winkelkar stijgen al maanden. (…) Intussen overschrijden we de spilindex al meerdere keren per jaar. In de federale regering kozen we met Vooruit er heel duidelijk voor dat de lonen mee moeten stijgen om onze koopkracht te kunnen blijven garanderen. Het is onbegrijpelijk dat de Vlaamse regering net nu op haar beurt bespaart op middelen bedoeld voor onze kinderen.’ Daarom dient Vooruit nu zelf een voorstel in om het Groeipakket aan de stijgende levensduurte te koppelen. ‘Het is geen schande om het beleid te herevalueren. We zitten in een crisis.’

Bij Groen brengt parlementslid Ann De Martelaer een wetsvoorstel in herinnering dat ze vorige maand indiende en dat al door Vooruit gesteund werd. Het komt erop neer dat de halvering van de vaste verhoging van de bijdragen teruggedraaid wordt. Budgettair is dat perfect mogelijk, zegt ze. ‘Volgens berekeningen van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV), kan Vlaanderen namelijk rekenen op een begrotingsmeevaller van ongeveer 827 miljoen. ‘Die moet ingezet worden om de besparing terug te draaien.’

Op 29 maart wordt het voorstel van De Martelaer besproken in de bevoegde commissie. De discussie over het terugdraaien van de besparingen op het Groeipakket werd vorige maand al eens gevoerd. Minister van Begroting Matthias Diependaele (N-VA) waarschuwde toen voor ‘die linkse reflex om centen al enkele keren uit te geven voor we ze effectief ontvangen hebben’. Maar minister Beke zei de discussie wel te willen aangaan bij de besprekingen over de begroting voor volgend jaar. ‘We zullen, samen met de collega’s, moeten bekijken hoe we er budgettair voor staan en of we hier prioriteit aan kunnen geven. Ik maak me, net als u, namelijk zorgen over het effect van sterk stijgende prijzen op de situatie van mensen die in de lagere inkomenscategorieën zitten’, zei hij toen.

Partner Content