Voorstel liberalisering grondafhandelingsdiensten op luchthavens afgeschoten

(Belga) Het voorstel van de Europese Commissie om de grondafhandelingsdiensten op luchthavens verder te liberaliseren is woensdag niet door de plenaire vergadering van het Parlement geraakt. Een meerderheid van de volksvertegenwoordigers vraagt meer sociale garanties voor het personeel.

Onder meer de sociaaldemocratische fractie drong aan op de verwerping van het voorstel zoals het ter tafel lag. Ze is niet a priori tegen meer liberalisering, maar wel als de sociale bescherming niet “gebetonneerd” is. “Wij vinden dat er in elk land een minimumloon voor afhandelaars moet komen, dat bedrijven die grondafhandeling verrichten met collectieve arbeidsovereenkomsten moeten werken en dat de arbeiders tegen dezelfde voorwaarden kunnen overstappen als hun werkgever een contract verliest aan een concurrent”, legt Saïd El Khadraoui uit. Twee andere luiken van het ‘luchthavenpakket’ werden wel goedgekeurd. Het gaat om een efficiënter gebruik van de landings- en vertrekrechten (slots) en nieuwe regels rond geluidsoverlast. De grondafhandelaars zelf voerden al meermaals actie tegen de voorliggende tekst. Die gaat nu terug naar de transportcommissie van het Europees Parlement. Als het halfrond eenmaal een akkoord zal hebben bereikt, volgen nog onderhandelingen met de EU-lidstaten. Ook Philippe De Backer (Open Vld) vindt het een goede zaak dat de bevoegde commissie zich opnieuw over het dossier kan buigen. Enkel zo kan een “goed compromis” gevonden worden, meent hij. Met haar luchthavenpakket wil de EU-Commissie de capaciteit op de luchthavens vergroten en de dienstverlening verbeteren. (KAV)

Partner Content