De brand in het bedrijf op het industrieterrein Roosveld ontstond rond 9 uur. Er was op dat moment niemand aanwezig in het bedrijf dat industriële schoonmaakproducten opslaat, maar het vuur werd snel opgemerkt en de brandweerkorpsen van Landen en Tienen kwamen ter plaatse. Omdat in het bedrijf stoffen zoals tolueen, benzeen en andere solventen aanwezig waren, besloot het stadsbestuur het gemeentelijk rampenplan af te kondigen en moesten omwonenden ramen en deuren gesloten houden. Kort voor de middag was de brand volledig onder controle en geblust. Metingen van de Civiele Bescherming wezen uit dat er geen gevaar was voor de omgeving, waarna het rampenplan werd opgeheven. Het Leuvense parket stuurde intussen al een branddeskundige en het gerechtelijk labo ter plaatse, maar doordat de brand zo hevig had gewoed, konden zij nog geen grondig onderzoek verrichten. Uit de eerste summiere vaststellingen blijkt echter dat er geen elementen van kwaad opzet aanwezig leken. (Belga)

De brand in het bedrijf op het industrieterrein Roosveld ontstond rond 9 uur. Er was op dat moment niemand aanwezig in het bedrijf dat industriële schoonmaakproducten opslaat, maar het vuur werd snel opgemerkt en de brandweerkorpsen van Landen en Tienen kwamen ter plaatse. Omdat in het bedrijf stoffen zoals tolueen, benzeen en andere solventen aanwezig waren, besloot het stadsbestuur het gemeentelijk rampenplan af te kondigen en moesten omwonenden ramen en deuren gesloten houden. Kort voor de middag was de brand volledig onder controle en geblust. Metingen van de Civiele Bescherming wezen uit dat er geen gevaar was voor de omgeving, waarna het rampenplan werd opgeheven. Het Leuvense parket stuurde intussen al een branddeskundige en het gerechtelijk labo ter plaatse, maar doordat de brand zo hevig had gewoed, konden zij nog geen grondig onderzoek verrichten. Uit de eerste summiere vaststellingen blijkt echter dat er geen elementen van kwaad opzet aanwezig leken. (Belga)