Voorkeur ouders belangrijker bij toewijzing plaatsen in Antwerps basisonderwijs

(Belga) In Antwerpen heeft het Lokaal Overlegplatform (LOP) Basisonderwijs het zogenaamde CAR 3 voorgesteld, de derde herwerkte versie van het centraal aanmeldingsregister. Ouders die hun kind voor het schooljaar 2012-2013 willen inschrijven in het Antwerpse basisonderwijs (kleuter- of lagere school) zullen zich opnieuw online kunnen aanmelden. Voor het eerst is het tijdstip van de aanmelding geen criterium meer bij het toewijzen van de plaatsen. Er wordt bovendien extra rekening gehouden met de voorkeur van scholen die de ouders opgeven.

Aangezien er in Antwerpen in 2010 opnieuw meer kinderen geboren werden dan de jaren voordien, wordt ook bij het aanmeldingsregister een stijging van enkele honderden kinderen verwacht. Het Antwerps basisonderwijs kampt echter nu al met ernstige capaciteitsproblemen in heel wat buurten. Vroeger leidde dat tot schrijnende taferelen waarbij ouders dagenlang voor schoolpoorten kampeerden. Sinds 2009 biedt het LOP een online oplossing aan. De eerste twee versies van het centraal aanmeldingsregister hebben volgens het LOP duidelijk gemaakt dat het criterium ’tijd’ uit de berekeningen moest worden gehaald. De massale toestroom tijdens de eerste uren van de aanmeldingsperiode zorgden immers telkens voor een overbelasting van het systeem, waardoor een eerlijke toewijzing niet kon worden gegarandeerd. “Bovendien veroorzaakte het systeem te veel stress bij de ouders, die bij een hapering soms huilend achter de computer zaten”, zegt Antwerps Onderwijsschepen Robert Voorhamme (sp.a). De criteria afstand tot woon- en werkplaats blijft wel behouden, net als onder meer de verplichte voorrang voor broers en zussen. (KAV)

Partner Content