Opinie

‘Voor veel patiënten kan thuiszorg een waardevol een alternatief zijn voor een ziekenhuisomgeving’

Pascal Verdonck, professor medische technologie aan de UGent en Wim Allemeersch, algemeen directeur van het Wit-gele Kruis pleiten voor een sterker wettelijk kader voor thuiszorg. ‘Als de huidige Covid-pandemie ons iets heeft geleerd, dan is het wel dat de minimale kritische ziekenhuiscapaciteit in tijden van pandemie makkelijk verzadigd kan raken.’

Heb je acute zorg nodig, dan ben je best af in een ziekenhuis. Maar is een ziekenhuisomgeving de beste optie voor alle patiënten? Thuiszorg, thuisverpleging en thuishospitalisatie hebben intussen bewezen een waardevol alternatief te zijn dat vaak ook betere resultaten kan opleveren voor grote groepen van patiënten. In de eerste plaats voor de gezondheid en het welzijn van de patiënt. Tegelijk blijkt het ook vaak een toegankelijker en kosteneffectieve oplossing te zijn waardoor er middelen vrijkomen voor andere behandelingen of therapieën in het ziekenhuis.

Als de huidige Covid-pandemie ons iets heeft geleerd, dan is het wel dat de minimale kritische ziekenhuiscapaciteit in tijden van pandemie makkelijk verzadigd kan raken. Het uitstellen van standaardzorg om plaats te maken voor extra intensieve zorgen waren de afgelopen twee jaren aan de orde van de dag. Gelukkig kunnen heel wat patiënten vandaag perfect buiten de muren van het ziekenhuis op een even kwaliteitsvolle manier worden behandeld. Daardoor wordt de voortzetting van hun noodzakelijke behandeling gewaarborgd en niet verhinderd door de huidige pandemie.

Voor veel patiënten kan thuiszorg een waardevol een alternatief zijn voor een ziekenhuisomgeving.

Door technologische innovatie in ondersteunende en medische apparatuur en hulpmiddelen voor thuistherapie kunnen meer en meer patiënten thuis worden opgevolgd en thuis worden verzorgd. De huidige evoluties in thuismonitoring zijn hier een mooi voorbeeld van. Vandaag worden er bijvoorbeeld al bijna 1 miljoen patiënten thuis verzorgd die kampen met slaapapneu. Ook mensen met nood aan zuurstoftherapie, nierdialyse, zware wondzorg of bepaalde medische voeding kunnen nu al thuis behandeld worden en dit onder blijvende supervisie van de coördinerende arts. Ook thuiszorgbehandelingen op het gebied van oncologie winnen meer en meer aan belang en dit tot grote tevredenheid van de patiënt. Maar voor elke nieuwe medische en technologische innovatie duiken ook hindernissen op.

Momenteel worden er in België nog veel patiënten standaard in het ziekenhuis verzorgd, omdat er eenvoudigweg, in normale tijden, heel veel ziekenhuisbedden beschikbaar zijn. Een andere hindernis is dat er transmuraal (over de ziekenhuizen en de thuisverzorging heen), op dit moment nog onvoldoende geïntegreerde digitale infrastructuur en connectiviteit beschikbaar is om patiënten vanop afstand op te volgen. Ook de communicatie tussen patiënt en zorgverstrekkers enerzijds en tussen de diverse zorgverleners in de zorgketen onderling verdient de nodige aandacht bij zorg op afstand. Bovendien is het huidige wettelijk kader voor thuishospitalisatie in België gefragmenteerd en onvolledig sluitend.

Het gevolg is geen volledige accreditatie of aangepaste terugbetaling voor thuiszorgverleners en bovendien ook geen duidelijke afbakening van de verantwoordelijkheden.

Om de mogelijkheden van thuistherapie optimaal te benutten hebben we in België nood aan een hybride systeem waarbij data (administratief, logistiek, medisch en paramedisch) van de thuispatiënt vlot doorstroomt naar zowel de eerstelijnszorg (de huisarts) als ook naar de tweede en derde lijn (de specialisten). Ook de permanente communicatie 24/ 7 tussen patiënt en zorgverstrekker moet op een veilige en betrouwbare manier georganiseerd worden. Op die manier is er zowel aandacht voor preventie en kan er tijdig een diagnose worden gemaakt. Dit vereist een sterker wettelijk kader met de juiste financiële prikkels waarbij de patiënt voortdurend verbonden blijft met de zorgverleners. Hierbij mag men absoluut niet vergeten dat zowel de patiënten als de zorgverleners voldoende opgeleid dienen te worden volgens de meest recente zorgprotocollen.

Kortom, belangrijke uitdagingen maar de voordelen voor de patiënt en zorgverleners zijn enorm, mits het kader hierrond een correcte en spoedige invulling krijgt. De technologische innovatie gaat razendsnel en een aangepast beleid is meer dan nodig.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content