VN-kinderrechtencomité bekritiseert België voor opsluiting van kinderen

Het gesloten opvangcentrum van Steenokkerzeel

De Belgische staat heeft in 2018 en 2019 het Kinderrechtenverdrag geschonden, vindt het Kinderrechtencomité van de Verenigde Naties. Concreet gaat het om twee gevallen waarbij migrantenkinderen, één keer samen met hun moeder en één keer met beide ouders, opgesloten werden in een gesloten centrum. Dat melden elf ngo’s, waaronder Unicef en Caritas, maandag in een gezamenlijk persbericht.

e asielaanvraag van de kinderen was verworpen en ze werden wekenlang opgesloten in het gesloten centrum 127bis in Steenokkerzeel. Maar zo werd artikel 37 van het Kinderrechtenverdrag geschonden. Dat artikel legt de staten die het verdrag geratificeerd hebben, waaronder dus ook ons land, op dat ‘geen enkel kind op onwettige of willekeurige wijze van zijn of haar vrijheid wordt beroofd’. ‘De aanhouding, inhechtenisneming of gevangenneming van een kind geschiedt overeenkomstig de wet en wordt slechts gehanteerd als uiterste maatregel en voor de kortst mogelijke passende duur.’

Daarnaast legt het artikel ook op dat kinderen die van hun vrijheid beroofd werden met ‘menselijkheid en met eerbied voor de waardigheid’ behandeld worden. In zijn standpunt beklemtoont het Kinderrechtencomité dat België ‘geen enkel alternatief voor de detentie van de kinderen in overweging heeft genomen’ en dus ‘noch op het moment van hun detentie, noch op het moment van de verlenging van hun detentie naar behoren rekening heeft gehouden met hun belangen als voornaamste overweging’.

Door in juli 2018 weer eenheden voor gezinnen in te richten in 127bis ‘nam België opnieuw een praktijk op waarmee het jaren eerder gestopt was: kinderen opsluiten vanwege hun migratiestatuut of die van hun ouders’, aldus de elf organisaties. Tussen de zomer van 2018, toen de regering-Michel deze aparte eenheden in gebruik nam, en april 2019, toen de Raad van State de opsluiting van minderjarigen opnieuw stopzette, werden volgens de organisaties 20 kinderen er opgesloten.

De groep ngo’s grijpt de vaststellingen van het VN-comité aan om ervoor te pleiten dat een verbod om kinderen op te sluiten duidelijk wordt ingeschreven in de Belgische wetgeving. De huidige regering heeft zich al voorgenomen om onder haar bewind geen kinderen op te sluiten, maar de ngo’s vragen hierrond ‘een duidelijk en – laat ons hopen – duurzaam signaal’.

Partner Content