Vlaming geeft zichzelf 7,2 op 10 wat betreft algemene levenstevredenheid

. © Getty Images

De Vlamingen geven zichzelf gemiddeld een score van 7,2 op 10 op het vlak van algemene levenstevredenheid. Dat meldt Statistiek Vlaanderen donderdag.

De Vlamingen geven zichzelf gemiddeld een score van 7,2 op 10 op het vlak van algemene levenstevredenheid. Hooggeschoolden zijn iets meer tevreden dan laaggeschoolden en mensen die samenwonen met een partner en/of kinderen geven zich ook een hogere score. Dat meldt Statistiek Vlaanderen donderdag.

Het gaat om een bevraging van eind 2021. De inwoners van het Vlaamse Gewest van 18 jaar en ouder geven een gemiddelde score van 7,2 op 10. Bijna driekwart geeft zichzelf een score van 7 of meer op 10, bijna de helft een score van 8 of meer en 6 procent geeft zichzelf een score lager dan 5.

Naar achtergrondkenmerken zijn er vooral verschillen naar opleidingsniveau en gezinstype. Zo ligt de algemene levenstevredenheid bij laaggeschoolden gemiddeld op 6,8, en bij hooggeschoolden op 7,5. Mensen die alleen wonen zijn minder tevreden (6,7). Vlamingen zonder partner maar met kinderen geven zichzelf 6,9 op 10, net zoals mensen die bij hun ouders wonen. De hoogste tevredenheid is er bij diegenen die samenwonen met een partner met kinderen of zonder kinderen (telkens 7,4).

Voorzieningen

Bijna 80 procent van de Vlamingen is ook tevreden over de gezondheids- en huisvuilvoorzieningen. Verder is bijna twee derde van de Vlamingen tevreden over voorzieningen inzake cultuur, sport, scholen en onderwijs. Over openbaar groen en natuurvoorzieningen is bijna 60 procent tevreden. Andere voorzieningen, zoals de staat van de wegen en voorzieningen voor kinderopvang, scoren onder de helft. De tevredenheid over de voorziening en begeleiding van kansarmen, vreemdelingen en de begeleiding van werklozen is het laagst.

De jongere groepen zijn meer tevreden over de staat van de fiets- en voetpaden, maar minder tevreden over gezondheids- en huisvuilvoorzieningen. De 65-plussers zijn meer tevreden over het openbaar vervoer, over de ouderenvoorzieningen en de huisvuilvoorzieningen.

Partner Content