Lode Vereeck

Vlaktaks: ‘Complottheorieën zijn anno 2017 opnieuw in’

Lode Vereeck Senator voor Open VLD

Het voorstel van Open VLD om een vlaktaks in te voeren stuitte de afgelopen dagen op kritiek. ‘Reggressief en asociaal’, stelde onder meer de progressieve denktank Minerva. Maar Lode Vereeck, gecoöpteerd Senator voor Open VLD, doet die kritiek af als nonsens.

In aanloop naar haar vrijheidscongres lanceerde Open VLD een nieuwe visie om ons fiscaal systeem grondig te verbouwen. Tegenstanders zijn er als de kippen bij om het neer te zetten als één groot complot ten voordele van de allerrijksten. Niets is minder waar: met deze liberale fiscale hervorming zal iedereen minder belastingen betalen en zal het systeem eenvoudiger en transparanter worden.

Niet regressief

De voorgestelde hervorming deelt alle soorten inkomsten van natuurlijke personen op in twee schijven. De eerste schijf is volledig belastingvrij, alle inkomsten boven die schijf worden belast aan één tarief. Voor arbeidsinkomsten en roerende inkomsten stellen we een tarief van 30% voorop. Deze sociale vlaktaks van Open VLD heeft een aantal belangrijke voordelen, niet in het minst meer loon naar werken en meer rechtvaardigheid.

Veel gehoorde bewering is dat de sociale vlaktaks een regressief voorstel zou zijn dat de huidige progressiviteit van onze personenbelasting teniet doet. Dat klopt niet, omdat de belastingvrije som waarborgt dat het gemiddelde betaalde belastingtarief op het geheel altijd stijgt naarmate je meer verdient. Dat effect wordt nog groter omdat we in onze plannen de belastingvrije som ook fors optrekken. Je werkt immers eerst voor jezelf, pas daarna voor de overheid. Althans in onze liberale filosofie.

Vlaktkas: complottheorieën zijn anno 2017 opnieuw in

Lode Vereeck, gecou0026#xF6;pteerd Senator voor Open VLD

Zelfs met onze sociale vlaktaks behouden we dus ons fair en progressief systeem waar de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Maar tegelijkertijd zorgen wij wel voor een billijker systeem voor wie werkt en onderneemt.

Vandaag wordt werken afgestraft doordat je in de personenbelasting immers al snel 45% of 50% belastingen op je inkomen betaalt. Wij geloven dat meer bruto altijd moet leiden tot meer netto. Met de sociale vlaktaks maken we werken meer lonend. Studies tonen aan dat de vlaktaks jobs creëert. De lage en middeninkomens zullen bovendien maximaal profiteren van de verhoogde belastingvrije som en de lage belasting van 30% op arbeidsinkomsten.

Er zijn er ook die verkeerde zaken vergelijken in hun argumentatie. De linkse denktank Minerva bijvoorbeeld staafde zijn kritiek met meer dan 10 jaar oude studies over de vlaktaks waarnaar de Hoge Raad voor Financiën in 2014 verwees. Maar dat is appelen met peren vergelijken. Deze studie gaat immers uit van een budgetneutraliteit. Om hetzelfde bedrag binnen te halen, zullen bepaalde groepen dan inderdaad méér moeten afdragen. Maar Open Vld gaat uit van een fikse belastingverlaging. Het overheidsbeslag moet met 5% bbp dalen naar 45%.

Werken moet lonen

Zoals gezegd verhogen we ook de belastingvrije som, die in de studie zeer beperkt was. Daarnaast voorzien we ook in een verbreding van de belastbare basis door meer inkomsten – zelfs meerwaarde- aan een relatief laag tarief te taxeren en onderzoeken we ook een rechtvaardige hervorming van de aftrekposten. De middenklasse kan er misschien op achteruit gaan in de studie van de HRF, maar die conclusie houdt dus geen enkele steek bij de plannen van Open VLD.

Integendeel, de middenklasse betaalt in het huidige systeem meer belastingen dan met onze sociale vlaktaks. Het merendeel van de werkende Belgen komt vandaag in de personenbelasting immers al in de 30%-schijf terecht. Wij kiezen voor een geheel nieuwe invulling van de sociale vlaktaks waarin iedereen, en vooral wie werkt, erop vooruit gaat.

Ten derde gaan we wel degelijk voor eenvoud en reductie van de complexiteit: één tarief en één afzonderlijke belastingvrije som per soort inkomen, of het nu om een erfenis, eigendom, arbeid, of kasbons gaat. De administratieve lasten zullen voor burger en overheid aanzienlijk dalen. Er is geen plaats meer voor fiscale spitstechnologie waardoor sommigen de dans ontspringen.

Complottheorieën zijn anno 2017 opnieuw in. Maar tegenstanders kunnen op beide oren slapen: de sociale vlaktaks dient niet om de rijken rijker te maken, ze zal er voor zorgen dat iedereen méér overhoudt van het harde werk en dat we allemaal minder belastingen zullen betalen. Geen trickle down economics dus, tenzij van de overheid naar de burger. Met de groeten van Open VLD.

Partner Content