Vlaanderen voert meldingsplicht in voor risicovolle medische praktijken

Artsen moeten voortaan ‘risicovolle medische praktijken’ buiten de setting van een erkend ziekenhuis melden.

Steeds meer artsen verrichten prestaties buiten een erkend ziekenhuis. “Steeds meer medische ingrepen hoeven immers niet of niet meer in een ziekenhuiscontext te gebeuren. Het gaat dan vooral over plastische heelkunde, orthopedie, oftalmologie…”, zegt Vlaams minister voor Gezondheid Jo Vandeurzen (CD&V) in het vakblad de Specialisten.

Voor de overheid is het volgens Vandeurzen “uitzonderlijk belangrijk” om deze evolutie op te volgen. “De Vlaamse gemeenschap kan ervoor zorgen dat de uitoefening van de activiteit kwaliteitsvol verloopt en dat de veiligheid van de patiënt gewaarborgd is,” zegt hij.

Een decreet hierover werd jarenlang minutieus voorbereid. Het balanceert dan ook voortdurend op een slappe koord tussen federale en Vlaamse bevoegdheden, tussen ziekenhuis- en artsenbelangen.

Het ontwerpdecreet houdt een verplichte melding in van risicovolle praktijken buiten de setting van een erkend ziekenhuis. De Vlaamse overheid hoopt zo de risicovolle prestaties in kaart te brengen en te achterhalen welke maatregelen men neemt om de zorgkwaliteit en de veiligheid van de patiënt te waarborgen.

Bijkomend wil men nagaan of er formele samenwerkingsovereenkomsten zijn met erkende ziekenhuizen. Dat is in acute medische situaties uiteraard aangewezen om snel bijstand te verlenen en/of de patiënt door te verwijzen.

Risicovol
Het nieuwe decreet bestempelt een medische praktijk als ‘risicovol’ wanneer het gaat over een “invasieve, chirurgische of medische procedure met diagnostisch, therapeutisch of esthetisch doel waarbij de procedure noodzakelijk gepaard gaat met de uitvoering onder algemene anaesthesie, majeure conductie-anesthesie of diepe sedatie.” Risicovol is het ook “als een verlengd medisch of verpleegkundig toezicht vereist is van meerdere uren na het beëindigen van de procedure.”

De sancties zijn niet min. Een arts die niets meldt, riskeert een administratieve boete van 1.000 tot maximaal 10.000 euro.

Als alles goed gaat, wordt het decreet nog voor het einde van het jaar van toepassing.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content